...

Bij psoriasisletsels kan vaak een vroege type I-interferonsignatuur worden vastgesteld. Er is echter nog discussie over de bron van productie van het interferon.Interferon-kappa (IFN-κ) is een belangrijke bron van type I-interferon in de opperhuid. De Amerikaanse vorsers hebben een correlatie vastgesteld tussen de genen die geregeld worden door IFN, en de genen die correleren met psoriasis van de huid bij de mens. Daarna hebben ze het effect van interferon-kappa (IFN-κ) bij psoriasis geëvalueerd met het imiquimodpsoriasismodel. Psoriasis werd opgewekt door plaatselijke toediening van imiquimod gedurende acht dagen na elkaar op de twee oren van muizen van tien weken oud. De vorsers hebben de muizen in drie groepen ingedeeld naargelang van de hoeveelheid IFN-κ. Een verhoogde productie van IFN-κ veroorzaakte op zichzelf geen letsels, maar maakte de huid vatbaar voor de daarop volgende ontstekingsreactie. De ernst van de huidletsels en de infiltratie met ontstekingscellen stegen significant bij de muizen met psoriasis.Door wijziging van de hoeveelheid IFN-κ hebben de vorsers vastgesteld dat de ernst van de ontsteking en de productie van cytokines, signalisatiestoffen die verantwoordelijk zijn voor die ontsteking, varieerden. De psoriasis werd ernstiger in aanwezigheid van interferon-kappa en verminderde als de hoeveelheid IFN-κ werd verlaagd."De studie leert hoe de context van de huidomgeving invloed kan hebben op de ontstekingsreactie", zei een van de auteurs van de studie, prof. Mehrnaz Gharaee-Kermani. "De vraag is nu hoe dat in de kliniek kan worden toegepast."Gezien de bevindingen van de studie zou het dus best kunnen dat een interventie op type I-interferon in een vroeg stadium van de ziekte de ontsteking bij psoriasis onder controle kan brengen. De vorsers hopen dat hun ontdekking ons op het spoor zal zetten van een nieuwe behandeling. Enkele geneesmiddelen die bij psoriasis worden voorgeschreven, remmen de interferonen. Er lopen echter studies met geneesmiddelen die een specifiekere werking hebben." (referentie: Journal of Investigative Dermatology, 5 augustus 2021, doi: 10.1016/j.jid.2021.05.029)