...

Vorsers van het VIB van de KU Leuven en de Université Libre de Bruxelles (ULB) in België en het Crick Institute in het Verenigd Koninkrijk hebben onderzocht welke factoren ervoor zorgen dat de neurale progenitorcellen zich niet meer vermenigvuldigen, maar zich gaan differentiëren tot een specifiek type hersencel.Door transcriptie- en epigenetisch onderzoek van het hele genoom en functionele in-vivostudies heeft de groep onder de leiding van prof. Pierre Vanderhaeghen en postdoctorandus Jérôme Bonnefont een moleculaire factor ontdekt, meer bepaald Bcl6, een "schakelaar", die een hele rist elementen en signalisatiewegen onderdrukt, waarvan bekend is dat ze de vermenigvuldiging van de cellen bevorderen. Met andere woorden, Bcl6 maakt de progenitorcellen ongevoelig voor het signaal dat de cellen ertoe aanzet zich te vermenigvuldigen. Het is dus Bcl6 dat de overgang van celvermenigvuldiging naar celdifferentiatie bepaalt ondanks de vele extrinsieke signalen, waarvan sommige zelfs tegenstrijdige effecten hebben."Het Bcl6-eiwit wordt enkel tot expressie gebracht in bepaalde progenitorcellen en sommige neuronen tijdens de ontwikkeling van de hersenen en regelt de onderliggende processen", legt Jérôme Bonnefont uit.Pierre Vanderhaeghen vermoedt dat "soortgelijke mechanismen meespelen bij alle stamcellen en de differentiatie ervan regelen bij het embryo en zelfs bij volwassenen."Die ontdekking zou ook belangrijk kunnen zijn bij het ontrafelen van de biologie van kanker. Stamcellen en kankercellen reageren over het algemeen immers op dezelfde vermenigvuldigingssignalen, die net geremd worden door Bcl6."(referentie : Neuron, 2019, doi : 10.1016/j.neuron.2019.06.027)https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627319305975