...

De onderzoekers hebben 149 koppels prospectief gevolgd gedurende 15 maanden na de geboorte van een baby. Bij de vaders werd de testosteronspiegel bepaald na 2, 9 en 15 maanden. Na 9 maanden werden ook speekselmonsters afgenomen 's morgens, 's middags en 's avonds.Het goede nieuws is dat weinig vaders depressief zijn geworden na de geboorte van hun kind. De testosteronspiegel blijkt invloed te hebben op het koppel, maar in tegengestelde zin. De vaders met de laagste concentratie gebonden testosteron vertoonden meer depressieve symptomen. Bij de moeders was dat net omgekeerd: de moeders van wie de partner de hoogste testosteronconcentratie had 's avonds, waren depressiever en vonden hun relatie minder bevredigend.Een mogelijke verklaring is dat papa's met minder testosteron meer tijd doorbrengen met hun baby en meer steun geven aan de moeder, die zich dan ook minder depressief zou voelen. Omgekeerd zouden vaders met een hoge testosteronspiegel een meer gestrest gedrag vertonen ten aanzien van hun kind, wat dan weer invloed zou hebben op de relatie met de moeder.Wat doe je dan? De auteurs stellen dat postpartale depressie bij de vader een realiteit is en dat je ook bij jonge vaders stelselmatig moet zoeken naar de eerste tekenen van een depressie.Saxbe D et al. High paternal testosterone may protect against postpartum depressive symptoms in fathers, but confer risk to mothers and children. Hormones and Behavior Volume 95, september 2017, pag. 103-112. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018506X17300090?via%3Dihub.