...

Spaanse en Amerikaanse vorsers hebben de impact onderzocht van lawaai, luchtvervuiling (vooral fijn stof PM2,5) en groene ruimtes bij 2761 patiënten met een acuut ischemisch CVA die tussen 2005 en 2014 in het Hospital del Mar in Barcelona werden behandeld. Ook hebben de vorsers rekening gehouden met het sociaaleconomische niveau van de woonplaats.De ernst van het CVA werd bij aankomst in het ziekenhuis beoordeeld met een schaal van het National Institute of Health.Leven in een bijzonder luidruchtig gebied correleerde met een 30% hoger risico op een ernstig CVA. Omgekeerd werd een 25% lager risico gemeten bij mensen die dicht bij groene ruimtes woonden."Hoe meer groene ruimtes, des te minder ernstig was het CVA", zei Dre Rosa Maria Vivanco, eerste auteur van de studie. "En hoe meer lawaai, des te ernstiger was het CVA. Dat wijst erop dat er nog andere factoren meespelen dan de factoren die klassiek gerelateerd zijn aan een CVA.""Het gemiddelde geluidsniveau waar de patiënten aan werden blootgesteld, lag aanzienlijk boven de aanbevelingen van de WGO", voegde de onderzoekster Carla Avellaneda eraan toe. De WGO pleit ervoor om het verkeerslawaai te beperken tot 53 decibel overdag en 45 decibel 's nachts.De vorsers hebben geen conclusies kunnen trekken over het effect van luchtvervuiling op de ernst van het CVA aangezien de patiënten tijdens hun leven aan eenzelfde hoeveelheid fijn stof waren blootgesteld. Verder onderzoek is dus vereist. (referentie: Environmental Research, december 2019, doi: 10.1016/j.envres.2019.108725)https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935119305225?via%3Dihub