...

Depressie en angststoornissen waren al voor 2020 de belangrijkste oorzaak van gezondheidsproblemen en door de coronapandemie zijn die geestelijke gezondheidsproblemen nog verergerd. Vandaar het nut van die grote studie, de eerste die de impact van de coronapandemie op de prevalentie van depressie in engere zin en angststoornissen in de algemene bevolking heeft geëvalueerd naargelang van de leeftijd, het geslacht en de woonplaats in 204 landen in 2020 voor en tijdens de pandemie.Vorsers van het Queensland Center for Mental Health Research hebben de literatuur en de resultaten van bevolkingsenquêtes doorgenomen die tussen 1 januari 2020 en 29 januari 2021 zijn gepubliceerd. Ze hebben 5683 unieke bronnen van gegevens teruggevonden. 48 studies voldeden aan de inclusiecriteria (46 voor een depressie in engere zin en 27 voor angststoornissen).Twee indicatoren van Covid-19, namelijk het dagelijkse aantal sars-CoV-2-infecties en de beperking van de mobiliteit, correleerden met een hogere prevalentie van depressie in engere zin en angststoornissen.De resultaten zijn alarmerend. In 2020 voor de pandemie werd het aantal mensen met een depressie in engere zin wereldwijd geraamd op 193 miljoen mensen (2471 per 100 000 inwoners). Tijdens de onderzochte periode werd dat aantal geraamd op 246 miljoen (3153 per 100 000 inwoners), dus een stijging met 28 % (53 miljoen extra gevallen). Voor de pandemie werd het aantal mensen met angststoornissen geraamd op 298 miljoen en tijdens de pandemie op 374 miljoen, dus een stijging met 26 % (76 miljoen extra gevallen).Vrouwen blijken vatbaarder te zijn voor de sociale en economische gevolgen van de pandemie. De frequentie van geestelijke gezondheidsproblemen blijkt inderdaad hoger te zijn bij vrouwen dan bij mannen: naar schatting meer dan 35 miljoen extra gevallen van depressie in engere zin bij vrouwen tegen 18 miljoen extra gevallen bij mannen en bijna 52 miljoen extra gevallen van angststoornissen bij vrouwen tegen ongeveer 24 miljoen extra gevallen bij mannen.Jongeren werden niet gespaard. Het aantal extra gevallen van depressie in engere zin en angststoornissen in de leeftijdsgroep van 20-24 jaar werd geraamd op respectievelijk 1118 en 1331 per 100 000.In de landen die het hardst door de pandemie werden getroffen in 2020 (het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Zuid-Azië), is het aantal gevallen van angst en depressie het sterkst gestegen.De auteurs erkennen evenwel dat veel landen geen betrouwbare gegevens over de effecten van de coronapandemie op de geestelijke gezondheid hebben kunnen voorleggen, vooral landen met een laag en intermediair inkomen. "Onze studie onderstreept dat de systemen voor geestelijke gezondheidszorg dringend moeten worden versterkt", betoogt de hoofdauteur dr. Damien Santomauro. "Zelfs voor de pandemie hadden die systemen onvoldoende middelen en waren ze niet goed georganiseerd. Het zal moeilijk zijn de extra vraag op te vangen, maar niets doen in een context van een toename van het aantal mensen met een depressie in engere zin en angst is geen optie." (referentie: The Lancet, 8 oktober 2021, doi: 10.1016/S0140-6736(21)02143-7)