...

Er hebben zich veel geestelijke gezondheidsproblemen voorgedaan tijdens de pandemie en deze nieuwe studie bevestigt dat. Er zijn echter maar weinig studies gepubliceerd die de geestelijke gezondheid ook voor de pandemie hebben gemeten en die alle factoren die invloed kunnen hebben op de geestelijke gezondheid op lange termijn, tegen het licht hebben gehouden.Deze wetenschappers hebben prospectief de gegevens doorgenomen van een subgroep van 1534 vrouwen en 825 mannen van het nationale cohortonderzoek Cancer Prevention Study-3 van de American Cancer Society. Die mensen hebben vragenlijsten beantwoord in 2018 en in juli-september 2020 om de mate van lijden tijdens de pandemie te evalueren.De vorsers hebben ook gezocht naar factoren die correleerden met het optreden van psychisch lijden, depressie en angst tijdens de pandemie, en hebben de longitudinale evolutie van het psychisch lijden geëvalueerd. Zo hebben de vorsers onder meer gekeken naar financiële stress zoals jobverlies en een lagere verloning, stress als gevolg van een ontwrichting van het evenwicht tussen werk en privéleven en de zorg die aan naaste familieleden diende te worden gegeven.Tijdens de pandemie heeft bijna de helft van de deelnemers (42%) minstens één vorm van licht psychisch lijden gesignaleerd en 10% een matig tot ernstig psychisch lijden. De mate van psychisch lijden tijdens de pandemie correleerde met dat voor de pandemie, financiële stress en stress als gevolg van een ontwrichting van het evenwicht tussen werk en privéleven sinds het begin van de pandemie. Die factoren correleerden ook met een stijging van licht psychisch lijden in 2018 naar veel psychisch lijden tijdens de pandemie. Factoren die correleerden met veel psychisch lijden tijdens de twee perioden, waren een jonge leeftijd, het vrouwelijke geslacht en financiële stress.Volgens de auteurs bevestigen die resultaten het belang van regelmatige evaluatie en ondersteuning van de geestelijke gezondheid bij mensen met een voorgeschiedenis van geestelijke gezondheidsproblemen en mensen met stress als gevolg van de pandemie, bijvoorbeeld mensen die verantwoordelijkheden hebben inzake zorg of die van job moeten veranderen. De auteurs pleiten ervoor om de invloed van de pandemie op de geestelijke gezondheid verder te volgen op lange termijn. (referentie: The Lancet Regional Health, 9 september 2021, doi: 10.1016/j.lana.2021.100069)