...

De strijd tegen de coronapandemie wordt erg bemoeilijkt door het opduiken van virulente varianten van het sars-CoV-2. Om de dynamiek van replicatie van het virus te ontrafelen, hebben prof. Kin-Chow Chang en zijn team het infectieuze vermogen van de alfa-, bèta- en deltavariant van het sars-CoV-2 gemeten.Voorts hebben de vorsers de werkzaamheid van thapsigargine (Tg) onderzocht, een stof die die wetenschappers recentelijk hebben ontdekt. Thapsigargine is een middel dat actief is tegen een brede waaier van virussen, ook tegen de drie bovenvermelde varianten van het sars-CoV-2, met inbegrip van de deltavariant. De deltavariant blijkt zich sterker te vermenigvuldigen in de cellen en wordt gemakkelijker verspreid naar de buurcellen dan de andere recente varianten. De productie van viraal RNA 24 uur na infectie met de deltavariant was meer dan vier keer hoger dan na infectie met de alfavariant en negen maal hoger dan na infectie met de bètavariant. In geval van een co-infectie stimuleert de deltavariant de replicatie van de andere variant ten nadele van zijn eigen initiële replicatie. Een co-infectie met de alfa- en de deltavariant of met de alfa- en de bètavariant resulteert in een sterkere replicatie: de totale productie van viraal RNA is hoger dan de som van de productie van viraal DNA bij infectie met de twee varianten afzonderlijk.Alle varianten van het sars-CoV-2 blijken gevoelig te zijn voor behandeling met thapsigargine. Eén enkele priming dosis van thapsigargine voor infectie verhinderde infectie door de verschillende varianten afzonderlijk en alle combinaties van co-infectie voor meer dan 95 % (in vergelijking met de controlegroep) 72 uur na infectie. Thapsigargine remde ook elke variant bij een actieve al bestaande infectie. Die nieuwe studie geeft dus een beter inzicht in de dominantie van de deltavariant. Die variant is duidelijk besmettelijker en werkt bovendien synergetisch bij een co-infectie met nieuwe varianten. Thapsigargine blijkt een veelbelovend antiviraal middel te zijn dat actief is tegen alle varianten, zowel bij profylaxe na contact als bij de behandeling. (referentie: Virulence, 18 november 2021, doi: 10.1080/21505594.2021.2006960)