...

Deense vorsers hebben een prospectief nationaal cohortonderzoek uitgevoerd van 1996 tot 2015 bij vrouwen zonder psychiatrische stoornissen, die geen antidepressiva innamen en die geen orale anticonceptiva hadden ingenomen voor de leeftijd van 15 jaar. In de nationale registers hebben ze informatie opgezocht over contraceptie, zelfmoordpogingen en mogelijke vertekenende factoren. Ze hebben in het totaal bijna een half miljoen vrouwen gevolgd gedurende gemiddeld 8,3 jaar (totale observatieduur 3,9 miljoen vrouwjaren). De gemiddelde leeftijd was 21 jaar. Tijdens de follow-upperiode hebben de vorsers 6.999 eerste zelfmoordpogingen en 71 zelfmoorden geregistreerd. Het relatieve risico op zelfmoordpogingen was tweemaal hoger bij de vrouwen die orale anticonceptiva innamen, dan bij vrouwen die er nooit hadden ingenomen, en het relatieve risico op zelfmoord was zelfs driemaal hoger.De auteurs hebben hun resultaten gestratificeerd volgens het type "pil". Het risico was 1,91-maal hoger met gecombineerde anticonceptiva, 2,29-maal hoger met anticonceptiva die alleen progestagenen bevatten, 2,58-maal hoger bij gebruik van een vaginale ring en 3,28-maal hoger bij gebruik van pleisters.Het risico was het hoogst twee maanden na het begin van de contraceptie. Wat doe je daar nu mee? Er is zeker geen sprake van een oorzakelijk effect. Adolescente meisjes lopen het hoogste risico, maar moet je een specifieke preventie voorzien?https://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ajp.2017.17060616