...

CGRP, Calcitonin Gene-Related Peptide, is een neuropeptide van 37 aminozuren die lange tijd verdachte nummer 1 is geweest bij de pathogenese van migraineaanvallen. Het pathofysiologische mechanisme was lange tijd een mysterie, maar dankzij de vooruitgang van de moleculaire neurowetenschappen hebben we het mechanisme eindelijk kunnen ontrafelen door onderzoek van culturen van trigeminusneuronen. Activering van de nervus trigeminus door vooralsnog onbekende prikkels leidt tot afgifte van CGRP en andere neuropeptiden in de neuronen van de nervus trigeminus in het ganglion van Gasser, die op hun beurt ontstekingsmediatoren afgeven. Die mediatoren stimuleren de synthese en de afgifte van CGRP gedurende enkele duren tot dagen, de duur van typische migraineaanvallen (4 tot 72 uur). Galcanezumab, fremanezumab, eptinezumab en erenumab zijn vier nieuwe monoklonale antistoffen die specifiek gericht zijn tegen de neuropeptide CGRP en die neuropeptide remmen, hetzij direct hetzij door blokkering van de CGRP-receptor. Vorsers voeren verder onderzoek uit naar de cellulaire mechanismen die leiden tot de afgifte van CGRP door de neuronen in het ganglion van Gasser. Die vier monoklonale antistoffen blokkeren de werking van de belangrijkste schuldige, CGRP, wat een nieuw, interessant spoor opent om chronische en episodische migraine beter te behandelen, zoals de vele fase 3-studies die op het congres in Vancouver werden gepresenteerd, hebben aangetoond.