...

Om de correlatie tussen gebruik van cannabis en zelfmoordgedrag bij jongvolwassenen te evalueren, hebben vorsers van de National Institutes of Health de gegevens doorgenomen van 281 650 volwassenen van 18-34 jaar die hadden deelgenomen aan de nationale enquêtes over drugsgebruik en gezondheid (National Surveys on Drug Use and Health/NSDUH). De gegevens werden verzameld tussen 1 januari 2008 en 31 december 2019.De deelnemers werden in vier groepen ingedeeld naargelang van hun cannabisgebruik: nooit, niet dagelijks, bijna elke dag (minstens 300 dagen per jaar) en problematisch met negatieve gevolgen.Tijdens het laatste jaar zijn de zelfmoordgedachten en -plannen en de dagelijkse consumptie van cannabis in alle onderzochte sociaaldemografische subgroepen gestegen (behalve het dagelijkse cannabisgebruik bij de studenten van het hoger middelbaar). Het aantal zelfmoordpogingen was in de meeste subgroepen gestegen. De nationale tendensen van de gecorrigeerde prevalentie van zelfmoordgedachten, -plannen en -pogingen tijdens het afgelopen jaar verschilden naargelang van het cannabisgebruik (dagelijks versus niet dagelijks) en een eventuele stoornis in het gebruik van cannabis bij volwassenen met of zonder depressie in engere zin."Zelfs de deelnemers die niet dagelijks cannabis gebruikten (minder dan 300 dagen per jaar), liepen een hoger risico op zelfmoordgedachten en-pogingen dan mensen die geen cannabis gebruikten", constateren de auteurs. Slechts 3% van de jongvolwassenen zonder voorgeschiedenis van depressie die nooit cannabis hadden gebruikt, had zelfmoordgedachten. Bij de jongvolwassenen die af en toe cannabis gebruikten, was dat 7%, bij de dagelijkse gebruikers 9% en bij jongvolwassenen met een problematisch gebruik 14%.Het percentage mensen met zelfmoordgedachten in de groep van mensen met een depressie bedroeg 35% bij de mensen die geen cannabis gebruikten, 44% bij de mensen die niet dagelijks cannabis gebruikten, 53% bij de mensen die dagelijks cannabis gebruikten, en 50% bij de mensen met een stoornis in het cannabisgebruik. Soortgelijke tendensen werden waargenomen wat de correlatie tussen cannabisgebruik en zelfmoordplannen en -pogingen betreft.De vorsers hebben voorts ontdekt dat de prevalentie van zelfmoordgedachten, -plannen en -pogingen hoger was bij vrouwen die cannabis gebruikten, dan bij mannen die eenzelfde hoeveelheid cannabis gebruikten. (referentie: Jama Network Open, 22 juni 2021, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.13025)