...

De consumptie van cannabis neemt almaar toe, ook tijdens perioden die van kritiek belang zijn voor de ontwikkeling, zoals de zwangerschap. Naar schatting blijft twintig percent van de vrouwen in de Verenigde Staten cannabis roken tijdens de zwangerschap, vooral als remedie voor misselijkheid, stress en angst, hoewel de richtlijnen dat afraden. De invloed van cannabisconsumptie door de moeder op de ontwikkeling van de foetus en het kind is echter niet altijd duidelijk.Als de moeder tijdens de zwangerschap cannabis gebruikt om haar angst te verminderen, zou dat volgens vorsers uit New York weleens angst kunnen opwekken bij het kind dat nog moet worden geboren. Ze zijn tot die conclusie gekomen na analyse van de expressie van placentaire genen en het gedrag en de fysiologie tijdens de kinderjaren in het kader van een langetermijnstudie bij 322 moeder-kindkoppels uit een studie die sinds 2009 in New York het effect van stress tijdens de zwangerschap onderzoekt.Rond de leeftijd van zes jaar werden de volgende onderzoeken uitgevoerd: meting van hormoonspiegels in het haar, een ecg om de variabiliteit van de hartfrequentie te bepalen in rust en tijdens een schrikreactie op geluid en vragenlijsten voor evaluatie van het gedrag en de emoties, die door de ouders werden ingevuld.Bij analyse van de hormoonspiegels in het haar werd een hogere cortisolwaarde gevonden bij de kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap cannabis hadden gebruikt. Die kinderen waren ook angstiger, agressiever en hyperactiever dan de kinderen van moeders die geen cannabis hadden gebruikt tijdens de zwangerschap. Consumptie van cannabis tijdens de zwangerschap correleerde met een daling van de hogefrequentiecomponent van de variabiliteit van de hartfrequentie, wat gewoonlijk wijst op een hogere vatbaarheid voor stress. Bij sequencing van het RNA in placentaweefsel afgenomen bij de bevalling bij een aantal vrouwen werd vastgesteld dat cannabisconsumptie tijdens de zwangerschap correleerde met een zwakkere expressie van genen die meespelen bij de immuniteit met inbegrip van type I-interferon, neutrofiele cellen en de signalisatiewegen van pro-inflammatoire cytokines. Onderdrukking van meerdere netwerken van immuunresponsgenen in de placenta in samenhang met het gebruik van cannabis door de moeder correleerde met meer angst bij de kinderen.Verder onderzoek is nodig om de effecten van cannabis op de netwerken van immuunresponsgenen in de placenta te evalueren. Dat zou immers het risico op angstproblemen tijdens de eerste kinderjaren kunnen verhogen. (referentie: PNAS, 23 november 2021, doi:10.1073/pnas.2106115118)