...

Canadese vorsers hebben met de steun van Amerikaanse en Britse vorsers een grootschalig onderzoek uitgevoerd om na te gaan of het gebruik van cannabis bij jongeren het risico op angst, depressie, zelfmoordgedachten en zelfdoding op volwassen leeftijd (tussen 18 en 32 jaar) verhoogt.De auteurs hebben een meta-analyse uitgevoerd van 11 internationale studies bij in het totaal 23 317 jongeren van minder dan 18 jaar, van wie het drugsgebruik en gegevens over de geestelijke gezondheid bekend waren.De vorsers hebben geen statistisch significant verband gevonden tussen regelmatig cannabisgebruik tijdens de adolescentie en het optreden van angststoornissen later in het leven. Het risico op depressie, zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen op volwassen leeftijd daarentegen was respectievelijk 37%, 50% en 246% hoger. Daarom moet een preventief beleid worden gevoerd en moeten adolescenten worden gewezen op de gevaren van marihuana. (referentie: JAMA Psychiatry, 13 februari 2019, doi: 10.1001/jamapsychiatry.2018.4500)https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2723657