...

Vorsers hebben dat nagekeken bij 12 gezonde vrijwilligers, die in stresssituaties werden geplaatst. Daarna mochten ze ontspannen in een chromotherapiekamer die baadde in verschillende soorten blauw of wit licht.Door bepaling van een aantal parameters zoals de hartfrequentie en de bloeddruk hebben de vorsers dan onderzocht hoe snel de proefpersonen zich konden ontspannen.Tot hun grote verrassing, werd er een verschil waargenomen. De tijd tot ontspanning bedroeg gemiddeld 3,5 minuten met wit licht en slechts 1,1 minuut met blauw licht.De 'convergentietijd' bedroeg 3,5 tot 5 minuten: na die tijd was het voordeel van blauw licht verdwenen. Er was dus een significant, maar slechts tijdelijk effect. De vorsers hebben daar nog geen verklaring voor kunnen vinden. Die ontdekking zou echter zeer nuttig kunnen zijn om de klinische omgeving in ziekenhuizen aan te passen en zou zelfs therapeutische mogelijkheden kunnen bieden. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0186399