...

Vorsers van de Universiteit van Georgetown hebben het cerebrospinale vocht onderzocht van patiënten met een CVS of een Golfoorlogsyndroom en gezonde, "sedentaire" controlepersonen. Alle proefpersonen hebben sessies van 25 minuten op een hometrainer uitgevoerd gedurende twee dagen na elkaar. Voor en na de inspanning werd een MRI uitgevoerd en werd een lumbale punctie verricht. Voor de inspanning hadden alle proefpersonen eenzelfde hoeveelheid micro-RNA.De studie heeft vooreerst aangetoond dat de twee syndromen gekenmerkt worden door een soortgelijk profiel van pijn, vermoeidheid, cognitieve disfunctie en uitputting bij inspanning. De vorsers hebben ook veranderingen van de concentratie van micro-RNA waargenomen 24 uur na de inspanning op de fiets. Ze hebben een verschil in de concentratie van micro-RNA vastgesteld tussen de patiënten met een CVS, de patiënten met een Golfoorlogsyndroom (twee subtypes) en de controlepersonen. Ze hebben ook ontdekt dat de concentratie van 12 micro-RNA's gedaald was bij de patiënten met een CVS. Dat zouden dus specifieke markers van het chronischevermoeidheidssyndroom kunnen zijn.De studie reikt dus informatie aan die ons een beter inzicht kan geven in het CVS en het Golfoorlogsyndroom en die kan helpen bij de opsporing en de behandeling van die patiënten. (referentie: Scientific Reports, 10 november 2017, doi: 10.1038/s41598-017-15383-9)