...

Elektrodermale activiteit is een biologische elektrische activiteit die wordt gemeten aan het huidoppervlak en de activiteit van de zweetklieren weerspiegelt. Psychofysiologische metingen van excitatie zoals de elektrodermale activiteit zouden een vroege indicatie kunnen geven van een later problematisch gedrag (woedeaanvallen, agressie ...) bij mensen met autismespectrumstoornissen. De variabiliteit van de met het gedrag geassocieerde patronen van elektrodermale activiteit kan echter de voorspellende waarde ervan afzwakken.Tegen die achtergrond hebben vorsers van de Universiteit van Missouri sensoren op de pols en de enkel van acht adolescenten met ernstige autismespectrumstoornissen geplaatst om de variabiliteit van de patronen van elektrodermale activiteit te evalueren.Bij stress zal het lichaam gaan zweten. "Een piek van elektrodermale activiteit leert ons dat het lichaam een fysiologische reactie vertoont op een stresserende situatie zoals de inwendige toestand, een externe factor of een combinatie van beide", zei prof. Bradley Ferguson, hoofdauteur van de studie. "Als de ouders of de mensen die voor kinderen zorgen, op voorhand weten dat het stressniveau bij hun kind zal toenemen, kunnen ze tijdig ingrijpen en de situatie ontmijnen voor er gedragsproblemen optreden." Maar slechts in 60% van de gevallen steeg de elektrodermale activiteit voor het problematische gedrag, en na het problematische gedrag daalde de elektrodermale activiteit slechts in 45% van de gevallen weer tot het mediane initiële niveau. De auteurs concluderen dat bij latere onderzoeken met psychofysiologische instrumenten zoals registratie van de elektrodermale activiteit om te anticiperen op gedragsproblemen rekening zou moeten worden gehouden met het feit dat de respons van de elektrodermale activiteit erg heterogeen is bij patiënten met ernstige autismespectrumstoornissen, en dat na het problematische gedrag moet worden gecontroleerd of de elektrodermale activiteit weer daalt tot het initiële niveau. Dat kan uitmonden in een hogere betrouwbaarheid van technieken om probleemgedrag te voorspellen en aan te pakken. (referentie: Frontiers in Psychiatry, 11 september 2019, DOI: 10.3389/fpsyt.2019.00654)https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2019.00654/full