...

Meer dan honderd Amerikaanse en Britse vorsers hebben het DNA vergeleken van 16 992 patiënten met anorexia nervosa en 55 525 gezonde controlepersonen afkomstig uit 17 landen in Noord-Amerika, Europa en Oceanië.De wetenschappers hebben acht significante loci geïdentificeerd. De genetische basis van anorexia nervosa overlapt met de genetische basis van obsessieve-compulsieve stoornis, depressie, angst en schizofrenie, maar de wetenschappers hebben ook correlaties gevonden met metabole parameters, met name de glykemie en de serumlipiden, en antropometrische parameters, ongeacht de effecten van gemeenschappelijke varianten die correleren met de body mass index. Met andere woorden, anorexia nervosa zou ook een metabole basis hebben. Dat zou mede verklaren waarom die ziekte zo moeilijk te genezen is.De met anorexia nervosa samenhangende genetische factoren oefenen ook invloed uit op de lichamelijke activiteit, wat zou kunnen verklaren waarom veel patiënten met anorexia nervosa zo actief zijn.Gezien de resultaten denken de auteurs dat anorexia nervosa een gemengde metabole en psychiatrische aandoening is. De artsen moeten bij het zoeken naar nieuwe behandelingen voor die soms dodelijke ziekte dus zowel rekening houden met de metabole risicofactoren als met psychische factoren. (referentie: Nature Genetics, 15 juli 2019, DOI: 10.1038/s41588-019-0439-2)