...

De effecten van drugs verschillen van de ene mens tot de andere. Canadese vorsers hebben onderzocht of cannabis aanzet tot of gepaard kan gaan met geweld. Ze hebben daarvoor de gegevens doorgenomen van 1136 psychiatrische patiënten die hadden deelgenomen aan de McArthur Risk Assessment Study. Ze hebben ook de effecten van langdurig gebruik van cannabis op gewelddadig gedrag onderzocht aan de hand van GEE (Generalized estimating equations), die verschillende parameters analyseren en eventuele vertekenende factoren uitsluiten.Volgens hun studie zou er een unidirectioneel verband bestaan tussen het gebruik van cannabis en gewelddadigheid. Tijdens de follow-upperiode hadden regelmatige cannabisgebruikers inderdaad 2,44-maal vaker blijk gegeven van een gewelddadig gedrag. Die gegevens bevestigen het negatieve effect van chronisch gebruik van cannabis bij psychiatrische patiënten. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2017.00176/full