...

In de Verenigde Staten zijn zelfmoord en moord door vuurwapens de frequentste doodsoorzaak bij adolescenten en jongvolwassenen. Vorsers van meerdere universiteiten hebben het verband onderzocht tussen risicofactoren zoals psychiatrische stoornissen, inname van ongeoorloofde middelen en de toegang tot vuurwapens bij adolescenten. Ze wilden met name nagaan hoeveel adolescenten met psychiatrische stoornissen een vuurwapen hadden.De auteurs hebben daarvoor de gegevens doorgenomen van een transversale peiling bij een representatief staal van 10 123 adolescenten van 13 tot 18 jaar. Psychiatrische stoornissen (angst, depressie, bipolaire stoornis, gedragsstoornissen, sociale fobie, alcohol- en drugsverslaving ....) werden geëvalueerd met het Composite International Diagnostic Interview, een samengestelde schaal van de WGO die gebaseerd is op interviews van jongeren en hun ouders door getrainde observatoren. Daarbij werd ook gevraagd of ze de laatste 30 dagen vuurwapens hadden gedragen.2,4% van de adolescenten zei dat ze de laatste maand voor het interview een vuurwapen hadden gedragen. De gecorrigeerde prevalentie van het dragen van vuurwapens was hoger bij de adolescenten met psychische stoornissen, bij drugsgebruikers en bij adolescenten met een specifieke fobie dan bij adolescenten zonder psychiatrische stoornissen.Naar schatting draagt 1,1% van de adolescenten die geweld plegen tegen zichzelf of anderen, een vuurwapen. In de Verenigde Staten betekent dat ongeveer 272 000 adolescenten.Die vaststellingen zijn belangrijk om risicogedragingen op te sporen. (referentie: The Journal of Pediatrics, juni 2019, doi: 10.1016/j.jpeds.2019.01.010)https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347619300253