Recentelijk is aangetoond dat je met een mechanische trombectomie de occlusie van grote bloedvaten kan opheffen en dat die behandeling de morbiditeit en de mortaliteit verbetert. Endovasculaire procedures leveren ook materiaal op, dat histologisch kan worden onderzocht. Dat biedt dan weer nieuwe onderzoeksmogelijkheden met betrekking tot de etiologie van het cerebrovasculair accident, de oorsprong van de trombus, factoren die het welslagen of mislukken van trombolyse voorspellen, en identificatie van beeldvormingsmarkers die informatie geven over de samenstelling van arteriële hersentrombi.

Met een loupe

De studie, die werd gepresenteerd door A. Semerano (Milaan, Italië), heeft de structurele bestanddelen van stolsels (n = 24) onderzocht van patiënten met een cerebrovasculair accident met occlusie van een groot bloedvat die werden behandeld met een trombectomie. De samenstelling van de stolsels werd vergeleken met de dichtheid van de occlusie bij CT-scan.

De onderzoekers hebben vastgesteld dat hersentrombi macroscopisch zeer heterogeen zijn in termen van consistentie, afmetingen, kleur en uitzicht. Ook de structurele samenstelling blijkt erg wisselend. Fibrine is het belangrijkste bestanddeel van alle hersentrombi. De distributie van rode bloedcellen, bloedplaatjes en von Willebrandfactor daarentegen was nogal wisselend.

Kan dat helpen om de behandeling te verbeteren?

Er werd geen verband vastgesteld tussen de dichtheid van de occlusie bij CT-scan en de samenstelling qua fibrine, plaatjes en von Willebrandfactor. Er werd wel een sterke, significante correlatie vastgesteld tussen de dichtheid van de occlusie en de hoeveelheid rode bloedcellen.

"Een analyse van de samenstelling van de trombus en van de correlatie ervan met beeldvormingsmarkers zou kunnen helpen om het therapeutische beleid bij patiënten met een ischemisch vasculair accident te verbeteren", concludeerde A. Semerano. Hij verwees nog naar recente literatuurgegevens, die aantonen dat trombi die veel rode bloedcellen bevatten en veelal niet te wijten zijn aan een embolie vanuit het hart, correleren met een kortere procedure bij mechanische trombectomie (Maekawa K et al. Cerebrovasc Dis Extra 2018; 8: 39-49).

A. Semerano et al., Abstract O 203, 4th Congress of the European Academy of Neurology, Lissabon, juni 2018.

Recentelijk is aangetoond dat je met een mechanische trombectomie de occlusie van grote bloedvaten kan opheffen en dat die behandeling de morbiditeit en de mortaliteit verbetert. Endovasculaire procedures leveren ook materiaal op, dat histologisch kan worden onderzocht. Dat biedt dan weer nieuwe onderzoeksmogelijkheden met betrekking tot de etiologie van het cerebrovasculair accident, de oorsprong van de trombus, factoren die het welslagen of mislukken van trombolyse voorspellen, en identificatie van beeldvormingsmarkers die informatie geven over de samenstelling van arteriële hersentrombi.Met een loupe De studie, die werd gepresenteerd door A. Semerano (Milaan, Italië), heeft de structurele bestanddelen van stolsels (n = 24) onderzocht van patiënten met een cerebrovasculair accident met occlusie van een groot bloedvat die werden behandeld met een trombectomie. De samenstelling van de stolsels werd vergeleken met de dichtheid van de occlusie bij CT-scan. De onderzoekers hebben vastgesteld dat hersentrombi macroscopisch zeer heterogeen zijn in termen van consistentie, afmetingen, kleur en uitzicht. Ook de structurele samenstelling blijkt erg wisselend. Fibrine is het belangrijkste bestanddeel van alle hersentrombi. De distributie van rode bloedcellen, bloedplaatjes en von Willebrandfactor daarentegen was nogal wisselend. Kan dat helpen om de behandeling te verbeteren? Er werd geen verband vastgesteld tussen de dichtheid van de occlusie bij CT-scan en de samenstelling qua fibrine, plaatjes en von Willebrandfactor. Er werd wel een sterke, significante correlatie vastgesteld tussen de dichtheid van de occlusie en de hoeveelheid rode bloedcellen. "Een analyse van de samenstelling van de trombus en van de correlatie ervan met beeldvormingsmarkers zou kunnen helpen om het therapeutische beleid bij patiënten met een ischemisch vasculair accident te verbeteren", concludeerde A. Semerano. Hij verwees nog naar recente literatuurgegevens, die aantonen dat trombi die veel rode bloedcellen bevatten en veelal niet te wijten zijn aan een embolie vanuit het hart, correleren met een kortere procedure bij mechanische trombectomie (Maekawa K et al. Cerebrovasc Dis Extra 2018; 8: 39-49). A. Semerano et al., Abstract O 203, 4th Congress of the European Academy of Neurology, Lissabon, juni 2018.