Chronische aandoeningen zoals hart- en vaataandoeningen, multipele sclerose en diabetes wegen almaar zwaarder door op het budget voor gezondheidszorg. Daarom worden programma's voorgesteld of opgelegd om die ziekten te behandelen. Meestal worden computertechnieken geïmplementeerd om die programma's gemakkelijker te kunnen realiseren. Vaak moeten die programma's immers dagelijks worden gebruikt om de behandeling aan te passen.

Vragen en antwoorden

Dat doet dan weer vragen rijzen over de transparantie, de veiligheid, de hoeveelheid gegevens die moet worden verwerkt, en de klinische gevolgen ervan. Dat houdt ook in dat de voorgestelde instrumenten van goede kwaliteit moeten zijn. Op het congres van het ECTRIMS werden meerdere initiatieven gepresenteerd.

Jay Albert (Cleveland, OH, VS) heeft daar een lezing over gegeven. Eerste vaststelling, de hoeveelheid informatie die je op een elektronische chip kan zetten, verdubbelt om de 18-24 maanden. "Met de technieken van 1965 zou je een autostaanplaats nodig hebben om hetzelfde te kunnen doen als wat je nu met een iPhone 6 kan doen. Het model dat in Cleveland werd ontwikkeld, concentreert zich niet op de technologie, de behoeften van gezondheidswerkers of het beheer, maar is resoluut patiëntgericht. Ze hebben daarvoor de MSPT-app ontwikkeld (https://www.jove.com/video/51318/the-multiple-sclerosis-performance-test-mspt-an-ipad-based-disability). Die app omvat een rist modules voor evaluatie van de belangrijkste klinische verschijnselen van multipele sclerose zoals de handigheid, de gang, de gevoeligheid voor contrast, de snelheid van informatieverwerking en de levenskwaliteit.

Happy App

"Tot nog toe hebben meer dan 7600 patiënten ongeveer 9750 vragenlijsten ingevuld. Die gegevens werden gekruist met bijna 3500 beelden, 26 000 gegevens uit elektronische medische dossiers en 1159 biologische monsters. De patiënten vinden het een zeer gebruiksvriendelijke app", legt Jay Alberts uit.

"Het succes is in grote mate te danken aan de actieve medewerking van een multidisciplinair team bestaande uit patiënten, administratief personeel, ingenieurs, technici, marketingpersoneel, artsen, verpleegkundigen, vorsers en software-ingenieurs", preciseert hij. Dat project weerspiegelt de toekomst van de geïntegreerde gezondheids- en onderzoekssystemen en is gebaseerd op een gevalideerde, draagbare technologie. Met die app kan je de belangrijke aspecten van het functioneren van MS-patiënten in kaart brengen. Dat biedt de mogelijkheid om op grote schaal gegevens te verzamelen om de klinische zorg voor die patiënten te verbeteren.

Alberts J. e-MS and patients related outcomes: utilizing mobile technology in the assessment and monitoring of MS patients. ECTRIMS 2017

Chronische aandoeningen zoals hart- en vaataandoeningen, multipele sclerose en diabetes wegen almaar zwaarder door op het budget voor gezondheidszorg. Daarom worden programma's voorgesteld of opgelegd om die ziekten te behandelen. Meestal worden computertechnieken geïmplementeerd om die programma's gemakkelijker te kunnen realiseren. Vaak moeten die programma's immers dagelijks worden gebruikt om de behandeling aan te passen.Vragen en antwoordenDat doet dan weer vragen rijzen over de transparantie, de veiligheid, de hoeveelheid gegevens die moet worden verwerkt, en de klinische gevolgen ervan. Dat houdt ook in dat de voorgestelde instrumenten van goede kwaliteit moeten zijn. Op het congres van het ECTRIMS werden meerdere initiatieven gepresenteerd.Jay Albert (Cleveland, OH, VS) heeft daar een lezing over gegeven. Eerste vaststelling, de hoeveelheid informatie die je op een elektronische chip kan zetten, verdubbelt om de 18-24 maanden. "Met de technieken van 1965 zou je een autostaanplaats nodig hebben om hetzelfde te kunnen doen als wat je nu met een iPhone 6 kan doen. Het model dat in Cleveland werd ontwikkeld, concentreert zich niet op de technologie, de behoeften van gezondheidswerkers of het beheer, maar is resoluut patiëntgericht. Ze hebben daarvoor de MSPT-app ontwikkeld (https://www.jove.com/video/51318/the-multiple-sclerosis-performance-test-mspt-an-ipad-based-disability). Die app omvat een rist modules voor evaluatie van de belangrijkste klinische verschijnselen van multipele sclerose zoals de handigheid, de gang, de gevoeligheid voor contrast, de snelheid van informatieverwerking en de levenskwaliteit.Happy App"Tot nog toe hebben meer dan 7600 patiënten ongeveer 9750 vragenlijsten ingevuld. Die gegevens werden gekruist met bijna 3500 beelden, 26 000 gegevens uit elektronische medische dossiers en 1159 biologische monsters. De patiënten vinden het een zeer gebruiksvriendelijke app", legt Jay Alberts uit."Het succes is in grote mate te danken aan de actieve medewerking van een multidisciplinair team bestaande uit patiënten, administratief personeel, ingenieurs, technici, marketingpersoneel, artsen, verpleegkundigen, vorsers en software-ingenieurs", preciseert hij. Dat project weerspiegelt de toekomst van de geïntegreerde gezondheids- en onderzoekssystemen en is gebaseerd op een gevalideerde, draagbare technologie. Met die app kan je de belangrijke aspecten van het functioneren van MS-patiënten in kaart brengen. Dat biedt de mogelijkheid om op grote schaal gegevens te verzamelen om de klinische zorg voor die patiënten te verbeteren. Alberts J. e-MS and patients related outcomes: utilizing mobile technology in the assessment and monitoring of MS patients. ECTRIMS 2017