...

Is dagelijkse consumptie van een zeer kleine hoeveelheid alcohol heilzaam of schadelijk voor de gezondheid? Blijkbaar is dat nog altijd niet zo duidelijk. In vroegere studies correleerde een matige alcoholconsumptie met een lager cardiovasculair risico. Britse en Chinese wetenschappers stellen evenwel dat er eigenlijk geen oorzakelijk verband bestaat tussen een matige alcoholconsumptie en een lager risico op CVA. Ze zijn tot die conclusie gekomen op grond van een groot genetisch epidemiologisch onderzoek. Tussen 25 juni 2004 en 15 juli 2008 hebben ze de dossiers doorgenomen van 512 715 volwassenen uit tien streken in China, die hun alcoholverbruik en andere kenmerken registreerden. De proefpersonen werden gedurende ongeveer 10 jaar gevolgd. De vorsers hebben de morbiditeitsregisters, de overlijdensregisters en de elektronische ziekenhuisdossiers doorgenomen om informatie te verkrijgen over hart- en vaataandoeningen (ischemisch CVA, hersenbloeding en myocardinfarct).Bij 161 498 deelnemers werd het genotype bepaald om twee varianten die invloed hebben op het alcoholmetabolisme, op te sporen, namelijk ALDH2-rs671 en ADH1B-rs1229984. Die varianten komen vaak voor in Oost-Aziatische volkeren.De vorsers hebben vastgesteld dat die varianten, die maken dat de mensen alcohol niet verdragen, ook correleren met een lagere bloeddruk en dus met een lager risico op CVA. Rekening houdende met die genetische informatie hebben ze vastgesteld dat één tot twee doses alcohol per dag het risico op CVA met 10-15% zouden verhogen en dat vier doses per dag (280 g alcohol per week) het risico zelfs met 35% zouden verhogen. In die studie werd een dosis gedefinieerd als een glas wijn, een pint bier of een glaasje sterkedrank. Gezien hun resultaten weerleggen de auteurs dat alcoholconsumptie, zelfs in kleine hoeveelheden, het risico op CVA verlegt. (referentie: The Lancet, 4 april 2019, DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31772-0)