Volgens een Zweedse studie verlaagt lichaamsbeweging het risico op optreden van angststoornissen op lange termijn met bijna 60 % zowel bij mannen als bij vrouwen. Vrouwen die een hogere lichamelijke prestatie neerzetten, liepen meer risico op optreden van een of andere angststoornis dan vrouwen met een zwakkere prestatie.

Volgens een Amerikaanse studie zou het luisteren naar sonate K448 van Mozart gedurende minstens 30 seconden het aantal pieken van elektrische activiteit als gevolg van epilepsie in de hersenen verlagen bij patiënten met een therapieresistente epilepsie. Dat is een hoopgevende bevinding. Zouden we dergelijke patiënten kunnen behandelen met muziek?

Vorsers uit Rijsel en Taiwan hebben proeven verricht met een cocktail van eiwitten afkomstig van plaatjes die bevorderlijk zijn voor het beschermen en het herstel van de cellen, om craniale traumata te verzorgen. Hun plaatjeslysaten zouden ook effectief kunnen zijn bij andere ziektes zoals de ziekte van Charcot, de ziekte van Parkinson en zelfs de ziekte van Alzheimer.

Volgens een Amerikaanse studie dreigen kinderen met een ondersteluchtweginfectie een obstructieveslaapapneusyndroom te ontwikkelen. Kinderen die tijdens de eerste kinderjaren een ernstige bronchiolitis hebben doorgemaakt, lopen een tweemaal hoger risico op optreden van een obstructieveslaapapneusyndroom tijdens de eerste vijf levensjaren.

Volgens een Amerikaanse studie hebben veel mensen meer dan zes maanden na het begin van de pandemie nog altijd last van psychisch lijden, depressie en angst en is de geestelijke gezondheid bij mensen die al gezondheidsproblemen hadden zoals kanker, erop verslechterd.

Volgens een Britse studie kennen kinderen en adolescenten die dicht bij een bos wonen, een betere cognitieve ontwikkeling en lopen ze minder kans om gedrags- of emotionele stoornissen te ontwikkelen. Die vaststelling zou invloed kunnen hebben op beslissingen inzake territoriumontwikkeling in stedelijke gebieden.

Braziliaanse vorsers hebben een peptide ontdekt in het gif van de jararacussuadder dat de vermenigvuldiging van het coronavirus in apencellen met 75% remt. Ze zijn ervan overtuigd dat dat een doorbraak is die zou kunnen uitmonden in een ontwikkeling van een geneesmiddel tegen het sars-CoV-2, de verwekker van Covid-19.

Volgens een Amerikaanse studie zou een geneesmiddel gericht tegen interferon-kappa, een eiwit dat door de huidcellen wordt geproduceerd, de ernst van psoriasis weleens kunnen verminderen. In een studie bij muizen hebben ze vastgesteld dat de hoeveelheid interferon-kappa correleerde met de ontsteking.

Volgens een Amerikaanse studie correleert borstvoeding tijdens de eerste kinderjaren met een lagere bloeddruk op de leeftijd van drie jaar, ongeacht de duur en ongeacht of het kind al dan niet uitsluitend borstvoeding had gekregen. Dat zou invloed kunnen hebben op het risico op hart- en vaataandoeningen op volwassen leeftijd.

Volgens een Schotse studie lopen leerkrachten en hun gezinsleden geen hoger risico op ziekenhuisopname met Covid-19 dan volwassenen van werkende leeftijd en lopen ze een lager risico op een ernstige Covid-19. Dat is dus geruststellend voor leerkrachten, die weer voor de klas gaan staan.

De symptomatische behandeling voor migraine volstaat niet altijd. Als de patient er niet op reageert of in geval van refractaire of speciale vormen van migraine moet het beleid worden herzien.