Er bestaat geen uniek "gay-gen"

De seksuele geaardheid is een complex samenspel van allerhande genetische varianten en omgevingsfactoren. Volgens de conclusies van een grote internationale studie is er dus geen sprake van een uniek "gay-gen".

Rustelozebenensyndroom: een bijna driemaal hoger risico op zelfdoding

Amerikaanse vorsers hebben onlangs aangetoond dat het rustelozebenensyndroom gepaard gaat met een hoger risico op zelfdoding en zelfverminking. Daarom roepen ze gezondheidswerkers op om meer aandacht te besteden aan de geestelijke gezondheid van patiënten met een rustelozebenensyndroom.

Moederinstinct en postpartale depressie: oxytocine zou een rol spelen

Amerikaanse vorsers hebben in een zone van de hersenen van wijfjesmuizen een groep cellen ontdekt die worden geactiveerd door oxytocine en die niet in die zone voorkomen bij mannetjesmuizen. Dat moleculaire verschil zou een verklaring kunnen zijn voor het moederinstinct en kan ons misschien ook op het spoor zetten van een behandeling voor postpartale depressie.

Een hoge oestrogeenspiegel zou het risico op autisme bij kinderen verhogen

Volgens een nieuwe studie lopen kinderen die tijdens het intra-uteriene leven werden blootgesteld aan hoge oestrogeenspiegels, meer kans om autisme te ontwikkelen naarmate ze opgroeien. Die ontdekking treedt de theorie bij die stelt dat er een link bestaat tussen hoge concentraties van geslachtshormonen voor de geboorte en autisme, een theorie die al 20 jaar geleden werd geformuleerd.

Een lichte hersenschudding kan de reukzin verminderen

We hebben altijd gedacht dat enkel mensen met een zware hersenschudding hun reukzin zouden kunnen verliezen en affectieve problemen zouden kunnen krijgen zoals angst en depressie. Canadese vorsers hebben echter vastgesteld dat die problemen ook kunnen rijzen na een lichte hersenschudding.