Volgens een preliminaire Ierse studie klaagt meer dan de helft van de patiënten die zijn genezen van een Covid-19, van een aanslepende vermoeidheid, ongeacht hoe ernstig de infectie is geweest.

Volgens een Britse studie dreigen patiënten met een obstructieveslaapapneusyndroom vaker complicaties te ontwikkelen bij een SARS-CoV-2-infectie en lopen ze dus ook meer kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen en te sterven aan Covid-19.

Volgens een Amerikaanse studie resulteert een goede slaap 's nachts in een beter humeur en minder prikkelbaarheid. Korte nachten zouden woede in de hand werken.

Volgens een studie uitgevoerd aan de Universiteit van Yale, kan het SARS-CoV-2 in de hersencellen dringen en er zich vermenigvuldigen waardoor de omgevende cellen niet genoeg zuurstof krijgen, wat kan leiden tot hoofdpijn, verwardheid en wanen.

In januari heeft een Chinese passagier met een asymptomatische sars-CoV-2-infectie een derde van de passagiers die in de bus zaten, besmet tijdens een vrij kort traject. Dat is een nieuwe aanwijzing dat het sars-CoV-2 zeer waarschijnlijk kan worden overgedragen via de lucht.

Volgens een Amerikaanse studie zouden oudere vrouwen die meer dan één of twee porties in de oven gebakken of gegrilde vis of schaaldieren eten, voldoende omega 3-vetzuren binnenkrijgen om de mogelijke nadelige effecten van luchtvervuiling op de hoeveelheid witte stof in de hersenen tegen te gaan.

Volgens een Amerikaanse studie verschilt de immuunrespons op het nieuwe coronavirus naargelang van het geslacht. De immuunrespons zou zwakker zijn bij mannen, wat zou verklaren waarom mannen vaker een ernstiger ziektebeeld vertonen bij een sars-CoV-2-infectie.

De coronavirusepidemie treft niet alleen de gezondheid, de maatschappij en de economie, maar heeft ook psychiatrische gevolgen. Geïnfecteerde mensen zijn bijzonder vatbaar voor geestesstoornissen en de lockdown heeft invloed gehad op de geestelijke gezondheid van de bevolking.

Een internationale groep vorsers heeft onderzocht welke olfactieve cellen het gevoeligst zijn voor infectie door het nieuwe coronavirus. Het betreft de steuncellen, de stamcellen en de perivasculaire cellen in de neus en de hersenen en eigenaardig genoeg niet de sensorische neuronen die verantwoordelijk zijn voor de reukzin.

Adolescenten en jongvolwassenen blijken vrij gespaard te worden door het sars-CoV-2, maar bij adolescenten en jongvolwassenen die dampen of die dampen én gewone sigaretten roken, wordt vaker een diagnose van Covid-19 gesteld. Zij worden ook vaker getest en lopen ook meer kans om symptomen te krijgen dan niet-rokers.