Volgens een Frans-Belgische studie is verlies van reukzin wel degelijk een van de frequentste symptomen van een Covid-19, maar dat symptoom zou frequenter zijn bij een lichte dan bij een matig ernstige of kritieke Covid-19. Bij 95% van de patiënten herstelt de reukzin binnen zes maanden.

In tegenstelling tot wat eerdere onderzoeken uitgewezen hebben, zou een SARS-CoV-2-infectie slechts bij een klein aantal patiënten een overdreven reactie van het immuunsysteem, de fameuze 'cytokinestorm', uitlokken. Dat is de conclusie van twee nieuwe studies. Misschien gaan we dus de behandeling van Covid-19 moeten herzien.

Volgens een Amerikaanse studie zou lichaamsbeweging de nieuwvorming van bloedvaten in de ogen verminderen en zo leeftijdsgebonden maculadegeneratie, glaucoom en diabetische retinopathie, oogziekten die alle een daling van het gezichtsvermogen kunnen veroorzaken, kunnen afremmen of voorkomen.

Volgens een studie zouden de gezondheidsautoriteiten hun oog moeten laten vallen op grote Amerikaanse films. Die films respecteren de nationale voedingsadviezen niet en staan bol van de ongezonde eetgewoontes. De acteurs drinken alcoholhoudende dranken en eten suiker- en vetrijke voedingsmiddelen naar believen.

In Luxemburg loopt een cohortonderzoek om de belangrijkste risicofactoren voor en biomarkers van een ernstige Covid-19 te evalueren. 604 vrijwilligers met een SARS-CoV-2-infectie hebben zich al aangemeld. Het protocol van het cohortonderzoek werd gepubliceerd in een internationaal tijdschrift met een leescomité.

Volgens twee nieuwe studies zou een aantal mensen antistoffen tegen het stekeleiwit van het SARS-CoV-2 hebben, hoewel er geen bewijs is dat ze ooit met het SARS-CoV-2 werden geïnfecteerd. Mogelijk betreft het antistoffen die vroeger tegen een ander coronavirus werden gevormd (immunologisch geheugen) en een kruisreactie aangaan met het stekeleiwit. Sommige kinderen blijken antistoffen te vertonen door chronische blootstelling aan het SARS-CoV-2 van hun ouders.

In Israël en Polen hebben de stress en de angst als gevolg van de Covid-19-pandemie en de eerste lockdown geleid tot een toename van tandenknarsen, symptomen van aantasting van het temporomandibulaire gewricht en pijn in de mond en het gezicht. Dat doet zich vooral voor bij vrouwen en in de leeftijdsgroep van 35-55 jaar.