De lijst van complicaties van Covid-19 wordt almaar langer. Volgens een systematisch overzicht van de literatuur tot in december 2020 moeten ook audiovestibulaire problemen aan de lijst toegevoegd worden. Een sars-CoV-2-infectie blijkt inderdaad ook oorsuizen, duizeligheid en gehoorsdaling te veroorzaken.

Volgens een Amerikaanse studie is de prevalentie van depressie en angst tijdens de coronapandemie wereldwijd gestegen, met echter grote verschillen naargelang van de streek en het land. De studie toont ook dat social distancing invloed heeft op depressie en angst.

Volgens een preliminaire studie neemt meer dan twee derde van de mensen met migraine niet genoeg lichaamsbeweging. Migrainelijders die minstens 2,5 uur per week matige tot intensieve lichaamsbeweging nemen, hebben minder vaak last van stress, depressie en slaapstoornissen, factoren die migraine kunnen uitlokken.

Twaalf vorsers van de universiteiten van Antwerpen, Hasselt, Leuven (KUL) en Brussel (VUB) hebben het Belgische systeem van "huishoudelijke bubbel" tegen het licht gehouden. Bij analyse van de verschillende scenario's blijkt die strategie positieve invloed te hebben op het aantal ziekenhuisopnames.

Volgens een Canadese studie worden driemaal meer vetten geoxideerd bij zeer intensieve intervaltraining in een koude omgeving (0 °C) dan in een thermoneutrale omgeving van ongeveer 21 °C. De ochtend na een trainingsessie in een thermoneutrale omgeving was de oppervlakte van de curve van de postprandiale glykemie echter lager.

Vorsers hebben met succes een recente techniek voor bewerking van de basen van het DNA gebruikt om de levensverwachting van muizen met een genetische mutatie die progeria veroorzaakt, te verlengen. Progeria is een zeldzame genetische ziekte, waardoor kinderen extreem snel verouderen.