Amerikaanse vorsers hebben ontdekt dat een waterpijp roken belangrijke effecten heeft op de stolbaarheid van het bloed. De rook heeft directe invloed op de hemostase en verhoogt het risico op trombose en dus op myocardinfarct en CVA.

Psychologen van het University College in Londen hebben een experimenteel onderzoek uitgevoerd dat leert dat ketamine een nieuwe behandeling zou kunnen worden voor excessieve gedragingen als gevolg van alcohol. Injectie van één enkele dosis zou de verslaving van zware drinkers verminderen en zou de herinneringen die ze associëren met alcohol, wijzigen.

Een nieuwe studie leert dat vrouwen die de pil innemen, een significant kleinere hypothalamus hebben dan vrouwen die geen orale anticonceptiva innemen. De vorsers hebben ook opgemerkt dat een kleinere hypothalamus correleert met meer woede en symptomen van depressie.

Na transplantatie van menselijke neuronen in de hersenen van muizen hebben Belgische vorsers vastgesteld dat die neuronen zich met hun eigen snelheid ontwikkelden en zeer precieze verbindingen vormden met de neuronen van de muizen. Die ontdekking opent nieuwe sporen voor de behandeling van hersenletsels en onderzoek bij neurodegeneratieve ziekten.

Leven in een lawaaierige streek zou het risico op een ernstig ischemisch cerebrovasculair accident verhogen. Mensen die het geluk hebben om dicht bij een groene ruimte te wonen, zouden daar meer van gespaard blijven.

Volgens een Britse studie blijkt de stapsnelheid bij volwassen patiënten die een cerebrovasculair accident hebben doorgemaakt, de klinische parameter te zijn die het best correleert met het vermogen om later het werk te hervatten.