Een depressie binnenkort behandelen met een neusspray?

De Food and Drug Administration (FDA) heeft een neusspray op basis van esketamine goedgekeurd. Die spray zou in combinatie met een antidepressivum per os kunnen worden voorgeschreven bij patiënten met een ernstige depressie die niet reageert op de klassieke behandelingen. Dat "revolutionaire" geneesmiddel zou de depressie snel verminderen.

Paddenstoelen zouden beschermen tegen cognitieve aftakeling

Een groep uit Singapore heeft ontdekt dat het eten van paddenstoelen, zelfs in kleine hoeveelheden, zou kunnen helpen om de cognitieve functies te vrijwaren bij 60-plussers. Het heilzame effect op de hersenen zou te danken zijn aan ergothioneïne, een uniek antioxiderend en ontstekingsremmend middel.

Te veel tv-kijken is slecht voor het geheugen van ouderen

Om hun cognitieve vermogens te vrijwaren, zouden mensen van 50 jaar of ouder minder lang tv moeten kijken. Het verbale geheugen vermindert meer bij 50-plussers die minstens 3,5 uur per dag voor het scherm doorbrengen. Hoe meer tijd ze voor het scherm doorbrengen, des te slechter wordt hun geheugen.

Multipele sclerose: cacao tegen de vermoeidheid

90% van de patiënten met multipele sclerose klaagt van een soms zeer invaliderende lichamelijke en geestelijke vermoeidheid. Dagelijkse consumptie van cacao zou die vermoeidheid tegengaan. Cacao bevat immers veel flavonoïden, die ontstekingsremmende eigenschappen hebben.

Slaaptekort zou de gevoeligheid voor pijn verhogen

Wetenschappers hebben vastgesteld dat de hersenzone die gevoelig is voor pijn, actiever wordt na een nacht onvoldoende slapen, terwijl de zones die de perceptie van pijnprikkels regelen, net minder actief zijn.

Alzheimer: verband met een bacterie in de mond

Vorsers hebben gingipaïnes ontdekt in de hersenen van patiënten met de ziekte van Alzheimer. Ze hebben ook een stof ontwikkeld die de schadelijke effecten tegengaat van die toxische proteasen, die worden afgegeven door Porphyromonas gingivalis, een bacterie die in de mond zit en parodontitis veroorzaakt.

Griep, migraine en pathologisch lachen correleren met CVA

Nieuwe studies hebben aangetoond dat een griepvirusinfectie het risico op cerebrovasculair accident verhoogt. Een andere studie leert dat patiënten die na de leeftijd van 50 jaar hevige migraine krijgen, een hoger risico op CVA lopen. En tot slot zou pathologisch lachen een eerste symptoom van een CVA kunnen zijn.

Correctie van aangeboren doofheid bij muizen

Een wereldpremière. Door vervanging van een gebrekkig gen door een normaal gen zijn Amerikaanse en Franse vorsers erin geslaagd om op volwassen leeftijd het gehoor te herstellen in een DFNB9-muizenmodel.

Wiegen verbetert de slaap en versterkt het geheugen

Twee Zwitserse studies hebben het effect van wiegen op de hersenen onderzocht. Een eerste vaststelling: het bed licht op en af bewegen versnelt het inslapen, bevordert de diepe slaap en versterkt het geheugen bij volwassenen. Tweede vaststelling: die effecten gaan uit van het binnenoor, althans bij muizen. Die gegevens bieden dus een extra spoor bij het bestrijden van slaapstoornissen.

Lichaamsbeweging kan een depressie voorkomen

Door middel van genetisch onderzoek hebben Amerikaanse vorsers voor de allereerste keer bewezen dat regelmatige lichaamsbeweging doeltreffend kan zijn bij de preventie van depressie.

KB programmeert (invasieve) beroertezorg

Een KB dat vandaag in het Staatsblad verschijnt programmeert de interventionele beroertezorg: neurochirurgische technieken zoals trombectomieën wil de overheid bijeenbrengen in 15 centra.

Alzheimer: nieuwe hoop met een geneesmiddel tegen CVA

Amerikaanse vorsers hebben ontdekt dat een geneesmiddel dat wordt ontwikkeld om CVA te behandelen, ook de ziekte van Alzheimer zou kunnen voorkomen. De studie toont aan dat een genetisch gewijzigd 3K3A-APC de hersenen van muizen met symptomen die gelijken op die van de ziekte van Alzheimer, beschermt.

Stress verstoort het geheugen en doet de hersenen krimpen

Neurologen hebben een correlatie vastgesteld tussen een hoge cortisolspiegel en een geringer memorisatievermogen en een geringer vermogen om andere cognitieve taken te verrichten bij volwassenen van ongeveer 40 tot 50 jaar. Een stijging van de plasmaconcentratie van cortisol correleerde ook met kleinere hersenvolumes.

Mindfulness veelbelovend om te vermageren

Op mindfulness gebaseerde strategieën, die tijdens groepssessies werden aangeleerd in een ziekenhuisdienst voor obesitas, verbeterden het eetgedrag significant en waren bevorderlijk voor de latere vermagering van de deelnemers.