Een nieuwe studie leert dat vrouwen die de pil innemen, een significant kleinere hypothalamus hebben dan vrouwen die geen orale anticonceptiva innemen. De vorsers hebben ook opgemerkt dat een kleinere hypothalamus correleert met meer woede en symptomen van depressie.

Na transplantatie van menselijke neuronen in de hersenen van muizen hebben Belgische vorsers vastgesteld dat die neuronen zich met hun eigen snelheid ontwikkelden en zeer precieze verbindingen vormden met de neuronen van de muizen. Die ontdekking opent nieuwe sporen voor de behandeling van hersenletsels en onderzoek bij neurodegeneratieve ziekten.

Leven in een lawaaierige streek zou het risico op een ernstig ischemisch cerebrovasculair accident verhogen. Mensen die het geluk hebben om dicht bij een groene ruimte te wonen, zouden daar meer van gespaard blijven.

Volgens een Britse studie blijkt de stapsnelheid bij volwassen patiënten die een cerebrovasculair accident hebben doorgemaakt, de klinische parameter te zijn die het best correleert met het vermogen om later het werk te hervatten.

Volgens een overzicht van de wetenschappelijke literatuur lopen mensen met een bipolaire stoornis meer kans om de ziekte van Parkinson te krijgen. Lithium, een geneesmiddel dat klassiek wordt gebruikt bij de behandeling van bipolaire stoornissen, zou zelf parkinsonsymptomen kunnen veroorzaken.

Vorsers uit California hebben ontdekt dat de leukocyten van kinderen met een autismespectrumstoornis een verstoord netwerk van genen bevatten, waaronder genen die sterk tot expressie worden gebracht tijdens de ontwikkeling van de hersenen van de foetus. Hoe minder goed het netwerk functioneert, des te ernstiger is het daaruit voortvloeiende autisme.

Volgens een retrospectief cohortonderzoek uitgevoerd bij Schotse oud-profvoetballers lopen die meer kans om te sterven aan een neurodegeneratieve ziekte zoals de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer dan de rest van de bevolking.

Een studie uitgevoerd aan de Mayo Clinic toont aan dat vrouwen die een hysterectomie hebben ondergaan, vaker geestelijke gezondheidsproblemen vertonen op lange termijn, meer bepaald depressie en angst. Dat is vooral het geval bij jongere vrouwen en zelfs als de ovaria werden behouden. Volgens een tweede studie ondergaan vrouwen met vooraf bestaande psychische problemen vaker een bilaterale ovariëctomie.