...

In de winter zijn veel mensen geneigd om tv te kijken, wat te surfen op een computer of een videospelletje te spelen. En al zeker tijdens een periode van lockdown. Bij adolescenten kan dat echter schadelijke invloed hebben op hun psychisme, vooral bij meisjes.Een Canadese studie heeft 28 712 leerlingen van het 7e jaar in 365 scholen in 27 districten in British Columbia gevolg tussen 2014 en 2018, dus voor de coronapandemie. De vorsers hebben de effecten op de geestelijke gezondheid en het welzijn onderzocht van de tijd die voor recreatieve doeleinden voor een scherm werd doorgebracht, en van hun buitenschoolse activiteiten zoals sporten en kunstbeoefening en hebben gepeild naar positieve (optimisme, tevredenheid over het leven) en negatieve (angst, symptomen van depressie) indicatoren van de geestelijke gezondheid. Deelname aan buitenschoolse activiteiten correleerde met meer tevredenheid over het leven, meer optimisme en minder angst en symptomen van depressie. De adolescenten die veel voor een scherm zaten (≥ 2 uur per dag), waren minder tevreden over hun leven, minder optimistisch en waren vaker angstig of depressief dan de adolescenten die minder dan 2 uur per dag voor een scherm zaten.Het effect verschilde volgens het geslacht. De correlatie tussen een langere schermtijd en een minder goede geestelijke gezondheid en welzijn was significant sterker bij meisjes dan bij jongens. Zowel bij jongens als bij meisjes waren de geestelijke gezondheid en het welzijn beter als ze deelnamen aan buitenschoolse activiteiten en minder dan 2 uur per dag voor recreatieve doeleinden voor een scherm zaten.De auteurs zeggen dat verder onderzoek wenselijk is om na te gaan waarom de negatieve effecten groter zijn bij meisjes dan bij jongens. De groep zou ook graag het effect van verschillende vormen van schermtijd analyseren, bijv. schermtijd waarbij ze in verbinding zijn met vrienden of familie."Het zou goed zijn kinderen en adolescenten ertoe aan te zetten deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten tijdens deze lockdownperiode. Ze zullen dan minder tijd voor een scherm doorbrengen en hun geestelijke gezondheid en welzijn zullen er wel bij varen", voegt de eerste auteur van de studie, Eva Oberle, eraan toe. (referentie: Preventive Medicine, 3 november 2020, doi: 10.1016/j.ypmed.2020.106291)