...

Reizen wordt nu ten stelligste ontraden, maar zodra de coronapandemie achter de rug is, zal deze nieuwe studie misschien wel doen kriebelen om op reis te gaan. Volgens vorsers van de Universiteit van de staat Washington zijn mensen die vaak reizen, gelukkiger dan mensen die helemaal niet op reis gaan.Ze zijn tot die conclusie gekomen na een peiling die heeft nagegaan waarom sommige mensen vaker reizen dan andere, en of reizen en toeristische ervaringen al dan niet een langdurig effect op het geluk en het welzijn hebben.De studie werd uitgevoerd in Taiwan voor de coronapandemie. Aan de deelnemers werd gevraagd hoe belangrijk ze reizen vonden, hoeveel tijd ze uittrokken om latere vakanties te plannen en hoeveel reizen ze in een jaar hebben gemaakt. Ook werd gevraagd hoe tevreden ze waren met hun leven.Iets meer dan de 500 respondenten verklaarde meer dan vier reizen te hebben gemaakt in een jaar. Slechts 7% van de respondenten was niet op vakantie gegaan. De mensen die verklaarden regelmatig op reis te gaan verder dan 120 km van hun woonplaats, bleken zich algemeen beter te voelen en gelukkiger te zijn (ongeveer 7%) dan de mensen die zeer weinig of nooit op reis gingen.De vorsers hebben ook vastgesteld dat mensen die meer aandacht besteedden aan toeristische informatie en met vrienden vaak spraken over vakantieplannen, vaker op reis gingen dan de mensen die niet de hele tijd bezig waren met hun volgende reis. De mensen die niet over hun latere reisbestemmingen praatten, daarentegen bleken minder opengebloeid te zijn in hun leven.Geluk zou dus niet alleen afhangen van het werk, het gezinsleven en vrienden. "Ook reiservaringen blijken positieve invloed te hebben op de tevredenheid over hun leven", zegt prof. Chun-Chu Chen. "Dat illustreert dat het echt belangrijk is de routine te doorbreken en nieuwe dingen uit te proberen."Na de lockdown van 2020 moet volgens de auteurs dringend worden nagegaan in welke omstandigheden reizen weer kunnen worden toegestaan." (referentie: Tourism Analysis, 5 december 2020, doi: 10.3727/108354220X16072200013427)