...

We hebben het onlangs nog gehad over melatonine naar aanleiding van twee preliminaire studies volgens dewelke melatonine een optie zou kunnen zijn bij de preventie en de behandeling van Covid-19 en de overlevingskansen bij geïntubeerde patiënten zou verhogen (1, 2).Melatonine is een hormoon dat meerdere functies heeft: het orkestreert de verdediging van het lichaam via effecten op de groei, de duur en de reikwijdte van het aangeboren immuunsysteem. Een nieuwe studie bevestigt de mogelijke heilzame effecten van melatonine bij Covid-19-patiënten (3).Dr. Regina Markus, die al sinds de jaren negentig onderzoek verricht over melatonine, en haar team hadden in experimenten op knaagdieren al waargenomen dat melatonine niet alleen in de epifyse wordt geproduceerd om de circadiaanse ritmes te regelen, maar ook in andere organen kan gevormd worden zoals de longen en daar invloed heeft op de ingangspoorten voor fijn stof.Op grond van die ontdekking hebben Braziliaanse vorsers onderzocht of het slaaphormoon die functie ook zou kunnen vervullen tegen het sars-CoV-2 en zou kunnen verhinderen dat het virus zich bindt aan de ACE2-receptor op de cellen en daarna via het epitheel in het lichaam dringt.Om die hypothese te toetsen, hebben de vorsers 455 genen geanalyseerd die volgens literatuurgegevens correleren met de comorbiditeit van Covid-19, de interactie tussen het sars-CoV-2 en menselijke eiwitten en de ingangspoorten voor het virus. Ze hebben 212 van die genen geselecteerd om een fysiologische signatuur van Covid-19 op te stellen. Uitgaande van gegevens van RNA-sequencing van een openbare gegevensbank, hebben ze de mate van expressie van de 212 genen in 288 stalen van gezond menselijk longweefsel gemeten.De wetenschappers hebben dan de mate van genexpressie gecorreleerd met een genetische index die de synthese van melatonine door de longen (MEL-index) meet, gebaseerd op hun analyse van de longen van gezonde knaagdieren. Hoe lager de index, des te hoger was de expressie van genen die coderen voor eiwitten in cellen zoals de macrofagen in de neus en de longblaasjes en de epitheelcellen die de longblaasjes bekleden, alle ingangspoorten voor het virus.Er werd ook een negatieve correlatie gevonden tussen de melatonine-index en de expressie van genen die coderen voor de eiwitten van het multimoleculaire receptorcomplex CD147, de ingangspoort in macrofagen en andere immuuncellen. Dat zou erop kunnen wijzen dat de melatonine die in de longen wordt geproduceerd, natuurlijke bescherming biedt tegen het sars-CoV-2. Die negatieve correlatie met de MEL-index werd teruggevonden met drie onafhankelijke tests: de Pearson-correlatietest, een genensetverrijkingsanalyse en een netwerktool dat de connectiviteit tussen de meest tot expressie gebrachte genen integreert.Die fundamentele ontdekking, die weliswaar nog moet worden bevestigd door preklinische en klinische studies, kan verklaren waarom sommige mensen niet geïnfecteerd worden of geen Covid-19-symptomen ontwikkelen na een sars-CoV-2-infectie.Bovendien, aangezien de melatonine in de longen de expressie blokkeert van genen die coderen voor eiwitten die fungeren als ingangspoort voor het virus in de gastheercellen, zou toediening van dat hormoon in de vorm van neusdruppels of -spray de ontwikkeling van Covid-19 bij presymptomatische patiënten kunnen voorkomen. De score op de MEL-index zou ook kunnen voorspellen welke patiënten geen symptomen zullen ontwikkelen na een sars-CoV-2-infectie. (referenties:(1) medRxiv, 18 oktober 2020, doi: 10.1101/2020.10.15.20213546,(2) PLOS Biology, 6 november 2020, doi: 10.1371/journal.pbio.3000970,(3) Melatonin Research, januari 2021, doi: 10.32794/mr11250090)