...

Deze studie bevestigt de bevindingen van eerdere studies, waarin werd vastgesteld dat lichaamsbeweging het risico op de cognitieve, mentale, vasculaire en respiratoire gevolgen van het obstructieveslaapapneusyndroom zou kunnen verlagen.Wetenschappers van de Universiteit van Adelaide denken dat meer lichaamsbeweging de prevalentie van het obstructieveslaapapneusyndroom zou kunnen verlagen. Om die hypothese te toetsen, hebben ze de levenswijze, de resultaten over de gezondheid, de sociaal-demografische gegevens en de kenmerken van de slaap onderzocht bij 155 448 volwassenen (60,2% vrouwen) die hadden deelgenomen aan de Ontario Health Study, een cohortonderzoek dat werd uitgevoerd bij inwoners van Ontario, Canada.Bij 6,9% van de deelnemers was door een arts een diagnose van slaapapneu gesteld. De mensen met een obstructieveslaapapneusyndroom brachten gemiddeld 4,4 uur per week meer in zittende houding door dan de deelnemers zonder slaapapneu. Sedentariteit zou dus een risicofactor zijn. De vorsers hebben voorts vastgesteld dat een lichte verhoging van de hoeveelheid lichaamsbeweging zoals stappen het risico op ontwikkeling van slaapapneu met 10% verlaagde. Ze hebben ook vastgesteld dat dagelijks 20 minuten langer stappen en acht minuten langer intense lichaamsbeweging nemen volstonden om het risico op slaapapneu te verkleinen. Matig intense lichaamsbeweging correleerde echter niet met een lager risico op slaapapneu. Die resultaten bleven overeind na correctie voor mogelijke vertekenende factoren zoals het geslacht, de leeftijd, de etnische herkomst en obesitas.Almaar meer kinderen en volwassenen vertonen slaapapneu. Lichaamsbeweging blijkt belangrijk te zijn bij de preventie van slaapapneu.(referentie: Journal of Clinical Sleep Medicine, 15 juli 2020, doi.org/10.5664/jcsm.8456)