...

Volgens dr. Chayakrit Krittanawong et coll. zou meditatie het cardiovasculaire risico in de algemene bevolking van de Verenigde Staten verlagen. Uitgaande van de gegevens die tussen 2012 en 2017 werden verzameld tijdens een nationale gezondheidsenquête, hebben ze de patiënten geselecteerd met hypercholesterolemie, hypertensie, diabetes, CVA of coronairlijden en de patiënten die aan meditatie deden.5851 (9,6%) van de 61 267 patiënten deden aan een of andere vorm van meditatie. Na correctie voor de leeftijd, het geslacht, de BMI, de burgerlijke stand, het rookgedrag, de duur van de slaap en een eventuele depressie hebben de vorsers vastgesteld dat de prevalentie van coronairlijden 49% lager was in de groep die aan meditatie deed, dan in de groep die dat niet deed. De prevalentie van hypercholesterolemie, hypertensie, diabetes en CVA was respectievelijk 35%, 14%, 30% en 24% lager.De auteurs erkennen de beperkingen van hun studie, maar concluderen toch dat meditatie waarschijnlijk correleert met een lagere prevalentie van hart- en vaataandoeningen. Verder onderzoek ter zake is echter wenselijk. Inmiddels zijn er dus al heel wat studies die aantonen dat meditatie heilzame effecten heeft: minder stress en angst, een gevoel van kalmte en vrede, een beter emotioneel welzijn. (referentie: The American Journal of Cardiology, 15 september 2020, 10.1016/j.amjcard.2020.06.043)