...

In maart hadden Duitse vorsers al aangetoond dat luchtvervuiling het transport van het SARS-CoV-2 in de hand werkt en additieve negatieve effecten heeft op de gezondheid (1). In een nieuwe studie (2) hebben de vorsers onderzocht in welke mate luchtvervuiling bijdraagt tot de sterfte aan Covid-19.De vorsers zijn uitgegaan van eerdere Amerikaanse en Chinese epidemiologische studies over luchtvervuiling, Covid-19 en SARS in 2003, aangevuld met een Italiaanse studie. Ze hebben die gegevens dan gekoppeld aan satellietgegevens over de wereldwijde blootstelling aan fijn stof (PM2,5), informatie over de weersomstandigheden en de gegevens van netwerken op de grond die de luchtvervuiling volgen. Ongeveer 15% van de wereldwijde sterfte aan Covid-19 (19% in Europa, 17% in Noord-Amerika en 27% in het oosten van Azië) zou kunnen te wijten zijn aan chronische blootstelling aan luchtvervuiling. Die zou voor 29% hebben bijgedragen tot de sterfte aan Covid-19 in Tsjechië, voor 27% in China, voor 26% in Duitsland, voor 22% in Zwitserland, voor 21% in België, voor 19% in Nederland, voor 18% in Frankrijk, voor 15% in Italië, voor 14% in het Verenigd Koninkrijk, voor 12% in Brazilië, voor 11% in Portugal, voor 9% in Spanje, voor 6% in Israël, voor 3% in Australië en slechts voor 1% in Nieuw-Zeeland.De vorsers voegen er wel aan toe dat die ramingen niet per se wijzen op een oorzakelijk verband tussen luchtvervuiling en de sterfte aan Covid-19, dat die cijfers leren in welke mate de sterfte aan Covid-19 zou kunnen worden vermeden als er minder luchtvervuiling zou zijn zonder fossiele bandstoffen en andere antropogene emissies, en dat ze veeleer toe te schrijven zijn aan de relatie tussen het virus en luchtvervuiling. "De combinatie van beide verergert bestaande gezondheidsproblemen en kan leiden tot dodelijke complicaties.""Als iemand bijvoorbeeld een hartziekte heeft, zullen luchtvervuiling en een infectie met het coronavirus problemen veroorzaken die kunnen uitmonden in een hartinfarct, hartfalen of een CVA", aldus Thomas Münzel, een van de auteurs van de studie. Hij schrijft ook dat "fijn stof de activiteit van ACE2 blijkt te verhogen. ACE2 is een receptor op het celoppervlak via dewelke het SARS-CoV-2 in de cellen dringt.""Er is dus een dubbel effect: de luchtvervuiling beschadigt de longen en verhoogt de activiteit van ACE2, waardoor het virus gemakkelijker in de cellen van de longen en waarschijnlijk ook die van de bloedvaten en het hart dringt."Gezien die bevindingen moet volgens de auteurs de hoeveelheid antropogene emissies snel worden verlaagd door overschakeling op een groene economie met zuivere en hernieuwbare energiebronnen. De hoop bestaat nog altijd dat we een efficiënt vaccin tegen het coronavirus zullen ontwikkelen, maar er bestaat tegen vaccin tegen een slechte luchtkwaliteit en de klimaatverandering. (referenties: (1) Cardiovascular Research, 3 maart 2020, doi: 10.1093/cvr/cvaa025,(2) Cardiovascular Research, 26 oktober 2020, doi: 10.1093/cvr/cvaa288)