...

De studie werd uitgevoerd bij 41 zwaarlijvige kinderen en adolescenten die al sinds enkele jaren deelnamen aan een longitudinale observatiestudie in Verona, Italië. De vorsers hebben informatie over de levenswijze, de voeding, lichaamsbeweging en de slaap verzameld in het begin en gedurende drie weken tussen maart en april in het kader van de nationale lockdown, tijdens dewelke thuisquarantaine verplicht was. Die gegevens hebben ze vergeleken met de gegevens van diezelfde jongeren van 2019.In vergelijking met de gegevens van 2019 hebben de jongeren tijdens de lockdown een extra maaltijd per dag meer gegeten, een halfuur langer per dag geslapen, bijna vijf uur per dag meer aan de telefoon gehangen of voor een computer en het tv-toestel gezeten en aanzienlijk meer rood vlees, suikerhoudende dranken en junkfood geconsumeerd. De hoeveelheid lichaamsbeweging was met meer dan twee uur per week verminderd en de hoeveelheid groenten was onveranderd gebleven."De Covid-19-pandemie heeft heel wat collaterale effecten verzaakt naast de virale infectie zelf", aldus prof. Myles Faith. "Zwaarlijvige kinderen en adolescenten werden in een onzalige situatie van isolatie geplaatst. In zo'n situatie blijkt het moeilijk te zijn een evenwichtige levenswijze aan te houden. Het is essentieel rekening te houden met die negatieve collaterale effecten van de lockdown om de inspanningen die jongeren met overmatige adipositas leveren om hun gewicht toch onder controle te houden, niet uit het oog te verliezen."Wetenschappers stellen dat het feit van thuis blijven wegens de pandemie eenzelfde effect kan hebben als de zomervakantie. Tijdens de zomervakantie komen kinderen en adolescenten inderdaad gemakkelijk wat aan. "De schoolomgeving biedt een structuur en routine met betrekking tot de maaltijduren, lichaamsbeweging en de slaap, drie belangrijke factoren die meespelen bij het ontstaan van obesitas", stelt de expert in obesitas bij kinderen."Naargelang van de duur van de lockdown geraak je het gewonnen gewicht niet meer gemakkelijk kwijt en dat zou kunnen bijdragen tot de obesitas op volwassen leeftijd als niet meteen weer een gezondere levenswijze wordt aangenomen", voegde prof. Faith eraan toe.Daarom raden vorsers aan de betrokken gezinnen te helpen via telegeneeskunde om ze ertoe aan te moedigen gezond te leven ook tijdens de lockdown. Ze voeren momenteel een studie uit gefinancierd door de National Institutes of Health om een op het gezin gebaseerde behandeling voor kinderen met obesitas te testen via telegeneeskunde zodat de deelnemers thuis kunnen worden behandeld. (referentie: Obesity, 30 april 2020, doi: 10.1002/oby.22861)