Cardiovasculaire complicaties zoals bloedstolsels, ontsteking van het hart en hartletsels worden vooral gezien bij patiënten met een ernstige covid-19. Er was echter weinig bekend over de effecten op het hart na meerdere maanden bij patiënten met een lichte infectie.

Het COVIDsortium is een prospectief onderzoek dat in drie Londense ziekenhuizen wordt uitgevoerd en waarin bij 731 gezondheidswerkers wekelijks bloed-, speeksel- en neusvochtstalen werden afgenomen gedurende 16 weken. Zes maanden na de infectie werd een cardiovasculaire fenotypering uitgevoerd bij 74 seropositieve patiënten (die allen een licht ziektebeeld hadden vertoond) en 75 seronegatieve controlepersonen van dezelfde leeftijd, hetzelfde geslacht en hetzelfde ras.

Er werd geen verschil de structuur (volume, massa van het linkerventrikel) en de functie van het hart tussen de seropositieve en de seronegatieve proefpersonen gezien. Er was evenmin een verschil in ontsteking en littekens van het hart en elasticiteit van de aorta.

Bij analyse van de bloedstalen werd zes maanden na een lichte Covid-19 geen verschil in de plasmaconcentratie van troponine en NT-proBNP vastgesteld.

Op grond van die bevindingen stelt dr. Thomas Treibel dat het onderzoek vooral moet worden gericht op patiënten die een ernstige covid-19 hebben doorgemaakt, hoogrisicogroepen en patiënten met persisterende symptomen en dat een screeningonderzoek van het hart weinig zinvol is bij patiënten die een lichte covid-19 hebben doorgemaakt.

JACC: Cardiovascular Imaging

Cardiovasculaire complicaties zoals bloedstolsels, ontsteking van het hart en hartletsels worden vooral gezien bij patiënten met een ernstige covid-19. Er was echter weinig bekend over de effecten op het hart na meerdere maanden bij patiënten met een lichte infectie.Het COVIDsortium is een prospectief onderzoek dat in drie Londense ziekenhuizen wordt uitgevoerd en waarin bij 731 gezondheidswerkers wekelijks bloed-, speeksel- en neusvochtstalen werden afgenomen gedurende 16 weken. Zes maanden na de infectie werd een cardiovasculaire fenotypering uitgevoerd bij 74 seropositieve patiënten (die allen een licht ziektebeeld hadden vertoond) en 75 seronegatieve controlepersonen van dezelfde leeftijd, hetzelfde geslacht en hetzelfde ras.Er werd geen verschil de structuur (volume, massa van het linkerventrikel) en de functie van het hart tussen de seropositieve en de seronegatieve proefpersonen gezien. Er was evenmin een verschil in ontsteking en littekens van het hart en elasticiteit van de aorta.Bij analyse van de bloedstalen werd zes maanden na een lichte Covid-19 geen verschil in de plasmaconcentratie van troponine en NT-proBNP vastgesteld.Op grond van die bevindingen stelt dr. Thomas Treibel dat het onderzoek vooral moet worden gericht op patiënten die een ernstige covid-19 hebben doorgemaakt, hoogrisicogroepen en patiënten met persisterende symptomen en dat een screeningonderzoek van het hart weinig zinvol is bij patiënten die een lichte covid-19 hebben doorgemaakt.JACC: Cardiovascular Imaging