...

Eerdere studies die uitgevoerd werden met vragenlijsten waarmee de deelnemers gevraagd werd wat ze aten en hoeveel lichaamsbeweging ze namen, werd al een correlatie vastgesteld tussen lichaamsbeweging en leeftijdsgebonden maculadegeneratie, een aandoening die bij ouderen een verlies van het centrale gezichtsveld kan veroorzaken.De hypothese dat sporten leeftijdsgebonden maculadegeneratie zou kunnen voorkomen, werd experimenteel getoetst bij muizen. Vorsers van de school voor geneeskunde in Virginia hebben vastgesteld dat de neovascularisatie van de choroïdea tot 45% lager was bij muizen die veel gebruik maakten van een looprad, dan bij muizen die niet bewogen. Bij herhaling van het experiment was het volume van de bloedvaten 32% lager bij de muizen die veel bewogen. Een verstrengeling van bloedvaten is een essentieel element bij de pathogenese van maculadegeneratie en andere oogziekten zoals glaucoom en diabetische retinopathie. De wetenschappers weten nog niet hoe lichaamsbeweging een vermenigvuldiging van de bloedvaten verhindert. Mogelijk spelen meerdere factoren mee zoals een betere bloedtoevoer naar de ogen. Ze hebben vastgesteld dat een achteruitgang van de visus vaak correleerde met minder lichaamsbeweging."Het is bekend dat mensen minder lichaamsbeweging nemen naarmate hun ogen verslechteren", commentarieert prof. Bradley Gelfand en hij voegde eraan toe dat hij al een aanvraag voor subsidies ingediend heeft om het onderzoek te kunnen voortzetten. Het zou daarbij de bedoeling zijn een methode of een geneesmiddel te ontwikkelen dat de voordelen van lichaamsbeweging biedt zonder dat men er zelf lichaamsbeweging voor hoeft te nemen. Het is immers moeilijk die vaak zeer oude en gehandicapte patiënten zover te krijgen dat ze regelmatig lichaamsbeweging nemen. (referentie: Retina Cell Biology, mei 2020, doi: 10.1167/iovs.61.5.52)