...

Vroegere studies naar het effect van lichaamsbeweging bij de preventie van leeftijdsgebonden maculadegeneratie waren gebaseerd op verklaringen door de proefpersonen zelf, wat mogelijk een vertekend beeld heeft opgeleverd. Vorsers van de University of Virginia hebben in experimenten op muizen de eerste tastbare bewijzen daarvan geleverd.Bradley Gelfand en zijn team hebben een rist experimenten uitgevoerd. Ze hebben twee groepen knaagdieren van dezelfde leeftijd vergeleken: een groep dieren die een oefenwiel in hun kooi kon gebruiken, en een groep dieren die geen oefenwiel had. Na vier weken hebben de vorsers met lasers een neovascularisatie van de choroïdea opgewekt. Die neovascularisatie speelt in belangrijke mate mee bij meerdere oorzaken van gezichtsverlies (leeftijdsgebonden maculadegeneratie, glaucoom, diabetische retinopathie). Na chirurgische correctie werden de muizen opnieuw in hun kooi gezet gedurende zeven dagen. De mate van neovascularisatie van de choroïdea werd gemeten met confocale microscopie. Ook werd het effect van gebruik van het oefenwiel tijdens de eerste zeven dagen na aanbrengen van het experimentele letsel geëvalueerd.Na een eerste experiment bleek het aantal nieuw gevormde bloedvaten 45% lager te zijn bij de actieve knaagdieren dan bij de sedentaire en na een controle-experiment was dat 32%, al met al dus een daling met 41%. De mate van neovascularisatie van de choroïdea was vergelijkbaar bij de mannetjesmuizen en de wijfjesmuizen die het oefenwiel gebruikten. De afstand die ze per dag aflegden, correleerde niet met de hoeveelheid nieuw gevormde bloedvaten.De auteurs begrijpen niet goed hoe lichaamsbeweging de vorming van nieuwe bloedvaatjes tegengaat. Een mogelijke hypothese is een sterkere doorbloeding van de ogen dankzij de lichaamsbeweging. Ze hopen nu de nodige fondsen te vinden om hun onderzoek voort te zetten en om op termijn een behandeling te vinden die dezelfde voordelen biedt als lichaamsbeweging, maar zonder dat daar echt lichaamsbeweging voor vereist is. (referentie: Investigative Ophthalmology & Visual Science, mei 2020, doi:10.1167/iovs.61.5.52)