...

Kunnen de symptomen van Covid-19 maanden lang aanhouden na een sars-CoV-2-infectie? Dat is een prangende vraag binnen de wetenschappelijke en medische gemeenschap en er wordt dan ook veel onderzoek naar verricht. De French Covid-studie is een cohortonderzoek, dat in januari 2020 is gestart en een groot aantal patiënten volgt die op een dienst interne geneeskunde of de intensive care zijn opgenomen geweest wegens een ernstige Covid-19. Op 17 maart 2021 telde die cohorte 4310 patiënten.Van elke patiënt worden klinische, virologische, immunologische, genetische en serologische gegevens en transcriptomics verzameld om de ziekte beter te omschrijven en om meer informatie te verkrijgen over de zwaarste vormen van Covid-19.In de nieuwe studie heeft de groep de frequentie en de aard van de persisterende symptomen geanalyseerd bij 1137 patiënten bij follow-upconsultaties drie en zes maanden na de ziekenhuisopname. 68% van de patiënten vertoonde nog altijd minstens één symptoom drie maanden na de infectie, 60% vertoonde nog minstens één symptoom na zes maanden en 24% vertoonde zes maanden na de infectie nog drie of meer symptomen. De frequentste aanhoudende klinische verschijnselen waren vermoeidheid, spierpijn en dyspneu. 2% was zelfs al opnieuw in het ziekenhuis opgenomen. Nog een andere vaststelling, hoe ernstiger de initiële ziekteverschijnselen, des te langer hielden ze aan. Het aantal patiënten dat zes maanden na de infectie nog minstens drie symptomen vertoonde, was hoger in de groep die op de intensive care was opgenomen, dan in de groep die in een dienst interne geneeskunde was opgenomen en was ook hoger bij de patiënten die het meest symptomen hadden vertoond op de dag van opname in het ziekenhuis.De auteurs hebben ook geslachtsverschillen waargenomen. Mannen ontwikkelden vaker een ernstige Covid-19, maar vrouwen bleken vaker lang aanslepende symptomen te vertonen. De studie leert voorts dat een lang aanslepend ziektebeeld soms bredere gevolgen heeft op economisch en sociaal vlak. Zo had een derde van de patiënten die op het ogenblik van de infectie een beroepsactiviteit hadden en die na zes maanden nog altijd symptomen vertoonden, het werk nog niet hervat."We weten nog altijd niet waarom de symptomen aanhouden hoewel het virus uit het lichaam is geëlimineerd", zegt Jade Ghosn, coördinator van het cohortonderzoek. Om de onderliggende pathofysiologie te ontrafelen, gaat de groep de patiënten van de French Covid-cohorte gedurende 18 maanden na de infectie volgen met onder meer tests voor evaluatie van de cognitieve functies. (referentie: Clinical Microbiology and Infection, 10 mei 2021, doi: 10.1016/j.cmi.2021.03.012)