...

Kruisbloemige groenten zoals kolen, spruiten, bloemkool en broccoli, zouden deel moeten uitmaken van een evenwichtige voeding omdat ze zeer heilzame effecten kunnen hebben op de gezondheid en met name de gezondheid van de bloedvaten.Australische vorsers hadden al een negatieve correlatie aangetoond tussen de consumptie van kruisbloemige groenten en de dikte van het intima-mediacomplex van de carotis. Nu hebben ze vastgesteld dat die groenten ook het risico op uitgebreide verkalkingen van de aorta abdominalis verkleinen. Verkalkingen van de aorta zijn een belangrijke marker van structurele aantasting van de bloedvaten, de belangrijkste oorzaak van hartinfarct en CVA.Ze hebben hun onderzoek uitgevoerd bij 684 vrouwen van gemiddeld 74,9 jaar die in 1998 in het westen van Australië waren gerekruteerd. Hun mediane consumptie van kruisbloemige groenten bedroeg 28,2 gram per dag. 128 (18,7%) van de 684 vrouwen vertoonden uitgebreide verkalkingen van de aorta abdominalis.Na correctie voor de levenswijze, de voeding en de cardiovasculaire risicofactoren was de frequentie van sterke accumulatie van calcium in de aorta 46% lager bij de vrouwen die meer dan 44,6 g kruisbloemige groenten per dag aten (bijvoorbeeld 1/4 kop gekookte broccoli of 1/2 kop rauwe kool) dan bij vrouwen die minder dan 15 g/d aten. Er werd geen correlatie gemeten tussen de totale consumptie van groenten of de consumptie van andere groenten en uitgebreide verkalkingen van de aorta abdominalis.Een mogelijke verklaring is volgens de auteurs vitamine K. "Kruisbloemige groenten bevatten veel vitamine K. Vitamine K zou het verkalkingsproces kunnen remmen. Dat wil daarom echter nog niet zeggen dat we enkel broccoli, kool en spruiten moeten eten als groenten", commentarieert de hoofdauteur dr. Lauren Blekkenhorst. "Voor een goede gezondheid en ons algemene welzijn zouden we dagelijks een grote variëteit van groenten moeten eten."(referentie: British Journal of Nutrition, 20 augustus 2020, doi: 10.1017/S0007114520002706)