...

De auteurs van deze prospectieve studie hebben de voeding geëvalueerd bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding gaven, hebben dat gevalideerd met biomarkers en hebben die gegevens gekoppeld aan gegevens over door een arts gediagnosticeerde allergie bij de baby's op de leeftijd van 12 maanden. De voeding van de moeder tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding werd berekend met semikwantitatieve vragenlijsten (tijdens de 34e week van de zwangerschap, een maand en vier maanden na de geboorte). De inname van koemelk door de moeder tijdens de periode van borstvoeding werd gemeten aan de concentratie van biomarkers (C15:0- en C17:0-vetzuren) in de erytrocyten van de moeder en de moedermelkDe vorsers van de Chalmers University hebben hun studie uitgevoerd bij 508 kinderen die ter wereld waren gebracht tussen 2015 en 2018. Bij 39 kinderen (7,7%) werd voedselallergie gediagnosticeerd op de leeftijd van een jaar, meestal allergie voor koemelk of eieren (of beide); bij 33 kinderen (6,5%) werd een diagnose van atopisch eczeem gesteld en bij evenveel kinderen en diagnose van astma. Op de leeftijd van een jaar vertoonde 23% een voedsel- of andere vorm van allergie.De prevalentie van voedselallergie bij de zuigelingen was lager als de moeders tijdens de periode van borstvoeding meer koemelk en zuivelproducten hadden ingenomen (te oordelen naar de concentraties van de bovenvermelde biomarkers). Een hogere inname van fruit en bessen tijdens de periode van borstvoeding correleerde met een hogere prevalentie van atopisch eczeem.De auteurs hebben dus een duidelijke correlatie vastgesteld, maar beweren niet dat het drinken van koemelk een algemene remedie is tegen voedselallergie. Ze weten ook niet via welk mechanisme koemelk in de voeding van de moeder het risico op allergie bij de zuigeling kan verminderen. Een hypothese is dat koemelk stoffen bevat die het immuunsysteem van het kind stimuleren en tolerantie in de hand werken. Misschien heeft dat te maken met de vetten of het eiwitgehalte in de melk. De mechanismen die ten grondslag liggen aan de preventie van allergie door koemelk, moeten nog worden ontrafeld.(referentie: Nutrients, 28 november 2020, doi: 10.3390/nu12123680)