...

Aangenomen wordt dat kinderen veel minder vaak dan volwassenen een ernstig ziektebeeld ontwikkelen bij een sars-CoV-2-infectie. De meeste kinderen hebben weinig of geen symptomen. Wetenschappers begrijpen nog niet goed waarom dat zo is. Mogelijke hypothesen zijn een respons van het aangeboren immuunsysteem en kruisimmuniteit door blootstelling aan andere coronavirussen. Ook is gezegd dat kinderen belangrijke verspreiders zouden kunnen zijn. Een groep van de Universiteit van Glasgow, die meer dan 300 000 gezondheidswerkers van de NHS Scotland met een huisgezin heeft gevolgd, maakt echter brandhout van dat idee. In het totaal hebben ze 241 266 volwassenen van 18 jaar of ouder in gezinnen zonder kind, 41 198 in gezinnen met één kind, 23 783 in gezinnen met twee kinderen en 3850 in gezinnen met drie of meer kinderen gevolgd.Tijdens de studieperiode (van 1 maart tot 12 oktober 2020) waren het risico op een positieve sars-CoV-2-test en het risico op een Covid-19 waarvoor een ziekenhuisopname vereist was, iets lager bij de volwassenen in gezinnen met één of meer kinderen van 0 tot 11 jaar. Beide risico's daalden in dezelfde mate. Een onverwachte bevinding was dat het risico op een positieve test kleiner was naarmate het aantal kinderen thuis groter was.De vorsers denken dat hun resultaten bewijzen dat gezinnen met jonge kinderen een mogelijk interessante bescherming bieden tegen Covid-19. Volgens de vorsers zou dat verder moeten worden onderzocht in andere populaties en andere situaties."Ook onze studie bewijst dat kinderen maar een beperkte rol spelen bij de verspreiding van het sars-CoV-2", preciseert dr. Rachael Wood. "Verder onderzoek is nodig om na te gaan of volwassenen die samenleven met kinderen, inderdaad in zekere mate beschermd zijn tegen een infectie met het sars-CoV-2. Wat we wel al met zekerheid kunnen zeggen, is dat kinderen niet de belangrijkste aandrijvers van transmissie van het sars-CoV-2 zijn."In de studie werd geen correlatie vastgesteld tussen het samenleven met kinderen en het risico op Covid-19 bij volwassenen nadat de scholen in augustus 2020 weer voor alle kinderen waren geopend. Een conclusie die invloed zou kunnen hebben op een eventuele latere beslissing om crèches en scholen te sluiten. (referentie: Archives of Disease in Chilhood, 18 maart 2021, doi: 10.1136/archdischild-2021-321604)