...

Wij vragen ons af of de pandemie niet weer aan kracht zal winnen als kinderen opnieuw mogen samenkomen op school. Een groep van het Massachusetts General Hospital heeft een zeer volledige studie gepubliceerd, waarin ze de virale belasting, de ontsteking en de immuunrespons bij kinderen met een Covid-19 heeft geëvalueerd.De vorsers van Boston hebben 192 kinderen van 0-22 jaar (gemiddeld 10,2 jaar) gevolgd. Bij 49 kinderen (26%) was een diagnose van acute sars-CoV-2-infectie gesteld en 18 andere kinderen (9%) beantwoordden aan de criteria van multisystemisch inflammatoir syndroom (MIS-C). Slechts 25 (51%) van de kinderen met een acute sars-CoV-2-infectie hadden koorts en als de sars-CoV-2-infectie al symptomen veroorzaakte, waren die niet specifiek.Bij analyse van wissers van de nasofarynx en de orofarynx bleek de virale belasting in de bovenste luchtwegen tijdens de eerste twee dagen van de infectie significant hoger te zijn bij de kinderen dan bij volwassenen met een Covid-19 die op de intensive care waren opgenomen.Er is een hypothese die stelt dat kinderen minder ACE2-receptoren hebben, waardoor ze minder vatbaar zijn voor infectie en waardoor de infectie ook minder ernstig zal zijn. Deze studie spreekt dat echter tegen. Hoewel de expressie van ACE2 bij jongere kinderen lager is dan bij oudere kinderen en volwassenen, correleert dat absoluut niet met een lagere virale belasting. Volgens de auteurs wijst dat erop dat de virale belasting bij kinderen hoog zal zijn, wat inhoudt dat kinderen wel degelijk besmettelijk kunnen zijn, ook al vertonen ze minder of geen symptomen van Covid-19.De vorsers hebben ook de immuunrespons bij MIS-C (multisystemic inflammatory syndrome in children) onderzocht, een ziektebeeld dat kan optreden tijdens het verloop van een Covid-19. Mogelijke complicaties van een MIS-C zijn ernstige hartproblemen, shock en acuut hartfalen.Volgens de wetenschappers stijgt het aantal kinderen met een MIS-C. "En net zoals bij volwassenen met zeer ernstige systemische complicaties, blijkt het hart ook bij kinderen zwaar te worden getroffen door de immuunrespons na een Covid-19", aldus prof. Alessio Fasano.Samengevat, de meeste kinderen met een acute sars-CoV-2-infectie vertonen weinig of geen symptomen, maar bij analyse van wissers van de nasofarynx en de keel en bloedonderzoek blijkt dat ook kinderen door het sars-CoV-2 kunnen worden geïnfecteerd en dat kinderen het sars-CoV-2 zouden kunnen verspreiden. De auteurs vinden dat de beleidsmakers daar absoluut rekening mee zouden moeten houden bij het nemen van beslissingen voor scholen, crèches en andere instellingen die zich bezighouden met kinderen. (referentie: The Journal of Pediatrics, 19 augustus 2020, doi: 10.1016/j.jpeds.2020.08.037)