...

Almaar meer landen hebben beslist de verplichting om buitenshuis een masker te dragen af te schaffen. Een groep van het Istituto Italiano di Tecnologia van Genua vraagt zich af wat de gevolgen zijn van het dragen van een masker, vooral bij peuters en kleuters. Experts van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF hebben grondig nagedacht over het gebruik van een mondkapje bij kinderen in het kader van de coronapandemie. Ze raden het gebruik van een mondkapje bij kinderen jonger dan 5 jaar af. En zelfs bij oudere kinderen raadt de WGO aan de voordelen goed af te wegen tegen de mogelijke nadelen ervan (sociale en psychologische moeilijkheden, communicatie- en leerproblemen).Een Italiaanse studie heeft de invloed van gebruik van een mondmasker onderzocht bij jonge kinderen die nog niet naar school gaan. Ook al is het gebruik van een maker niet verplicht bij kinderen van 3-5 jaar, dan nog worden kinderen geconfronteerd met dergelijke preventieve maatregelen in verschillende sociale en educatieve situaties.De vorsers van het IIT hebben een quiz gemaakt met beelden van mensen met en zonder mondkapje. Ze hebben die getoond aan 119 proefpersonen onder wie 31 kinderen van 3-5 jaar, 49 kinderen van 6-8 jaar en 39 jongvolwassenen van 18-30 jaar. Aan de proefpersonen werd gevraagd (bij de jongste kinderen met de hulp van de ouders) de gezichtsexpressie met en zonder mondmasker te beschrijven. Er werden verschillende gezichtsexpressies getoond zoals geluk, droefheid, angst en woede.Slechts in 40% van de gevallen konden kinderen van 3-5 jaar een gezichtsexpressie van geluk en droefheid herkennen als het gezicht gedeeltelijk bedekt was met een masker. Dat cijfer was hoger in de andere leeftijdsgroepen (55-65% bij kinderen van 6-8 jaar en 70-80% bij jongvolwassenen), maar over het algemeen hadden alle leeftijdsgroepen het toch wat moeilijk die emoties te interpreteren.De resultaten over de andere emoties waren beter. De leeftijdsgroep die het het moeilijkst had om emoties achter een mondmasker te herkennen, waren de kleuters.Volgens de wetenschappers zou het dragen van een masker invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de sociale interacties bij kinderen doordat ze dan emoties bij andere minder goed herkennen. Daartegenover staat echter de hoge plasticiteit van de hersenen bij de allerjongste kinderen. Ze stellen zich ook vragen over de mogelijke effecten van het dragen van een masker bij kinderen met een beperking.Volgens de auteurs is verder onderzoek wenselijk om het effect van het dragen van een masker op de geesten en de sociale interacties van kinderen met of zonder beperking op lange termijn te evalueren.Ze raden mensen die in contact komen met kinderen van 3-5 jaar, aan een transparant masker te gebruiken en de kinderen te leren emoties te herkennen enkel door observatie van de ogen. (referentie: Frontiers in Psychology, 25 mei 2021, doi: 10.3389/fpsyg.2021.669432)