...

Wereldwijd vertonen miljoenen mensen prediabetes (gestoorde nuchtere glucoseconcentratie, gestoorde glucosetolerantie), een aandoening die kan evolueren naar type 2-diabetes. Het is dus belangrijk strategieën te ontwikkelen om die evolutie te verhinderen.Zuid-Koreaanse en Amerikaanse vorsers hebben een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische studie uitgevoerd bij mensen met prediabetes. 54 patiënten met prediabetes werden in twee behandelingsgroepen ingedeeld. Eén groep kreeg kaneel 500 mg driemaal per dag gedurende 12 weken en de andere een placebo.Op het einde van de studie was de nuchtere glykemie gestegen in de placebogroep en stabiel gebleven in de groep die kaneel had gekregen. Het gemiddelde verschil tussen de twee groepen was 5 mg/dl. Ook de glucosetolerantie was verbeterd in de groep die kaneel had gekregen, maar niet in de placebogroep. De kaneel werd goed verdragen en veroorzaakte geen bijwerkingen.Toevoeging van kaneel aan de voeding zou dus een veilige, goedkope manier zijn om verergering van prediabetes naar type 2-diabetes tegen te gaan. De werkzaamheid van kaneel blijft op lange termijn gehandhaafd. (referentie: Journal of the Endocrine Society, 21 juli 2020, doi: 10.1210/jendso/bvaa094)