...

Comorbiditeit heeft invloed op de ernst van een sars-CoV-2-infectie. Of dat ook zo is bij kanker, weten we nog niet en de diametraal tegengestelde resultaten van twee nieuwe studies maken het er niet eenvoudiger op.De eerste studie is gebaseerd op geanonimiseerde medische gegevens van 928 patiënten van 18 jaar of ouder (mediane leeftijd 66 jaar) met een (voorgeschiedenis van) kanker bij wie een diagnose van bewezen Covid-19 werd gesteld in maart of april 2020. De patiënten waren afkomstig uit de Verenigde Staten, Canada en Spanje. Het primaire eindpunt was de sterfte ongeacht de doodsoorzaak binnen 30 dagen na de diagnose van Covid-19.Bij analyse op 7 mei 2020 waren 121 (13%) patiënten overleden. Bij de kankerpatiënten met Covid-19 was de sterfte tijdens de eerste 30 dagen hoger en correleerde die sterfte met algemene risicofactoren en risicofactoren van kankerpatiënten."Voor ons was dat eigenlijk geen verrassing, maar het risico om te sterven aan Covid-19 was tweemaal hoger bij kankerpatiënten", verklaarde dr. Jeremy Warner. In die studie werd ook vastgesteld dat het overlijdensrisico groter was naarmate de kanker verder gevorderd was. Patiënten bij wie de kanker verergerde of zich verspreidde, liepen vijfmaal meer kans om tijdens de eerste 30 dagen te overlijden als ze een sars-CoV-2-infectie opliepen. Risicofactoren voor overlijden waren een hogere leeftijd, het mannelijke geslacht, een medische voorgeschiedenis en rookverslaving.Een langere follow-up van grotere aantallen patiënten is evenwel noodzakelijk om de invloed van Covid-19 bij kankerpatiënten beter te analyseren. Een belangrijke vraag is ook of die patiënten de kankertherapie mogen voortzetten.Verder onderzoek is zeker noodzakelijk. Volgens een prospectief cohortonderzoek uitgevoerd aan het Institut Curie in Parijs is de sterfte aan Covid-19 niet verhoogd bij kankerpatiënten. Volgens klinische analyses, beeldvormingsonderzoeken en de resultaten van een PCR was de incidentie van Covid-19 bij die patiënten (1,4%) vergelijkbaar met die in de algemene bevolking. De sterfte in die groep was 19%, wat ook vergelijkbaar was met de sterfte in de algemene bevolking (20%). Volgens dat cohortonderzoek lopen kankerpatiënten die een sars-CoV-2-infectie oplopen, dus geen hoger overlijdensrisico.Volgens het Institut Curie leert hun studie dat de ernst van een Covid-19 veel meer afhangt van de initiële ernst van de infectie dan van de kenmerken van de patiënt of de kanker. (referenties:(1) The Lancet, 28 mei 2020, doi: 10.1016/S0140-6736(20)31187-9,(2) MedRxiv, 19 mei 2020, doi: 10.1101/2020.05.14.20101576)