Hysteroscopische chirurgie kan leiden tot de vorming van een IUA. De cijfers variëren van 3,6% bij poliepresectie tot 45% na het verwijderen van meerdere myomen. Bij een dilatatie en curettage-procedure bedraagt de frequentie van IUA ongeveer 20%, met in 14% van de gevallen een ernstige vorm. De gevolgen van een IUA zijn een verminderde fertiliteit (7 tot 40%), herhaalde miskramen (13%), maar ook pijn en zwangerschapsverwikkelingen. Primaire preventie bestaat uit het vermijden van curettages, maar ook door een minder uitgebreide resectie of een 'cold loop'-resectie bij een hysteroscopische ingreep. Het gebruik van een hyaluronic acid gel, zowel na een hysteroscopische chirurgie als na een curettage, leidt wel tot minder IUA's maar we beschikken momenteel niet over data over de reproductieve uitkomst.

Een volgende vraag die we ons moeten stellen is hoe we (re)formatie van adhesies moeten voorkomen na een eerder hysteroscopische adhaesiolyse. Verschillende strategieën zijn mogelijk: het intra-uterien plaatsen van een device (IUD), hormoontherapie, het gebruik van barriers, of een combinatie van meerdere therapieën. Heel wat studies zijn gepubliceerd met als doel de efficaciteit van elk van deze methodes aan te tonen. Maar we kunnen ons terecht de vraag stellen of de bewijslast nu al voldoende is om één van deze strategieën als standaardbehandeling vooruit te schuiven. Verder onderzoek is dan ook nodig. De AGNOHSTIC-trial is een dergelijke studie die in België gepland is en waarbij gezocht zal worden naar een doeltreffende barrier die ook anti-adhesief werkt.

Prof. Bosteels concludeerde dat de doeltreffendheid van de verschillende strategieën voor primaire en secundaire preventie van IUA's onvoldoende bewezen is om een veralgemeend gebruik in de dagelijkse praktijk te verantwoorden. Pragmatische multicentrische gerandomiseerde klinische studies met voldoende statistische power en patiëntrelevante uitkomsten zitten in de pipeline. Een samenwerking met biomedische ingenieurs in de zoektocht naar de ideale anti-adhesieve barrier lijkt aangewezen.

J. Bosteels - Is preventie van intra-uteriene adhesies na hysteroscopische chirurgie belangrijk - 22° Nederlands-Vlaams Doelencongres Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie, Rotterdam.

Hysteroscopische chirurgie kan leiden tot de vorming van een IUA. De cijfers variëren van 3,6% bij poliepresectie tot 45% na het verwijderen van meerdere myomen. Bij een dilatatie en curettage-procedure bedraagt de frequentie van IUA ongeveer 20%, met in 14% van de gevallen een ernstige vorm. De gevolgen van een IUA zijn een verminderde fertiliteit (7 tot 40%), herhaalde miskramen (13%), maar ook pijn en zwangerschapsverwikkelingen. Primaire preventie bestaat uit het vermijden van curettages, maar ook door een minder uitgebreide resectie of een 'cold loop'-resectie bij een hysteroscopische ingreep. Het gebruik van een hyaluronic acid gel, zowel na een hysteroscopische chirurgie als na een curettage, leidt wel tot minder IUA's maar we beschikken momenteel niet over data over de reproductieve uitkomst. Een volgende vraag die we ons moeten stellen is hoe we (re)formatie van adhesies moeten voorkomen na een eerder hysteroscopische adhaesiolyse. Verschillende strategieën zijn mogelijk: het intra-uterien plaatsen van een device (IUD), hormoontherapie, het gebruik van barriers, of een combinatie van meerdere therapieën. Heel wat studies zijn gepubliceerd met als doel de efficaciteit van elk van deze methodes aan te tonen. Maar we kunnen ons terecht de vraag stellen of de bewijslast nu al voldoende is om één van deze strategieën als standaardbehandeling vooruit te schuiven. Verder onderzoek is dan ook nodig. De AGNOHSTIC-trial is een dergelijke studie die in België gepland is en waarbij gezocht zal worden naar een doeltreffende barrier die ook anti-adhesief werkt.Prof. Bosteels concludeerde dat de doeltreffendheid van de verschillende strategieën voor primaire en secundaire preventie van IUA's onvoldoende bewezen is om een veralgemeend gebruik in de dagelijkse praktijk te verantwoorden. Pragmatische multicentrische gerandomiseerde klinische studies met voldoende statistische power en patiëntrelevante uitkomsten zitten in de pipeline. Een samenwerking met biomedische ingenieurs in de zoektocht naar de ideale anti-adhesieve barrier lijkt aangewezen.J. Bosteels - Is preventie van intra-uteriene adhesies na hysteroscopische chirurgie belangrijk - 22° Nederlands-Vlaams Doelencongres Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie, Rotterdam.