...

Vorsers uit Zurich hebben in samenwerking met de school voor verpleegkunde La Source de frequentste oorzaken van stress opgespoord bij kinderen, adolescenten, hun ouders en jongvolwassenen en hebben de psychologische impact van de eerste lockdown in het kader van de coronapandemie in kaart gebracht.Voor hun studie hebben ze voor Zwitserland representatieve stalen van 1627 jongvolwassenen van 19-24 jaar en 1146 kinderen en adolescenten van 12-17 jaar en hun ouders onderzocht. Ze hebben de symptomen van verschillende geestelijke gezondheidsproblemen, het gebruik van internet en de perceptie van stress tijdens de eerste lockdown geëvalueerd.De studie bevestigt dat veel jongvolwassenen en vooral dan vrouwen symptomen van een geestesziekte hebben gekregen tijdens de eerste lockdown. 54% van de jonge vrouwen en 38% van de jonge mannen heeft lichte tot ernstige symptomen van depressie gekregen en bijna de helft van de jonge vrouwen (47%) en een derde (33%) van de jonge mannen zijn tijdens de eerste golf van de pandemie een beetje tot zeer angstig geweest.Bij meer dan een derde van de kinderen en de adolescenten werd minstens een van de geestelijke gezondheidsproblemen die tijdens de studie werden geëvalueerd, teruggevonden. Meer dan 20% van de jongens en de meisjes vertoonde symptomen van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD). 18% van de meisjes en 11% van de jongens hebben blijk gegeven van een ongedisciplineerd en koleriek gedrag en dus symptomen van wat een oppositonele opstandige gedragsstoornis (ODD) genoemd wordt.14% van de meisjes en 13% van de jongens hebben symptomen van angst ontwikkeld en 10% van de meisjes en 5% van de jongens symptomen van depressie.Tijdens de lockdown bedroeg de mediane tijd die kinderen, adolescenten en jongvolwassenen op het internet hebben doorgebracht, 240 minuten per dag. Meer dan 40% van de mannen en 35% van de vrouwen zijn meer dan 4 uur per dag op het internet geweest en circa 8% van de kinderen, adolescenten en jongvolwassenen meer dan zes uur. 30% van de kinderen en 21% van de jongvolwassenen beantwoordden aan de criteria van problematisch internetgebruik."De sterke onzekerheid tijdens de lockdown heeft negatieve invloed gehad op de geestelijke gezondheid", concludeerde prof. Mohler-Kuo. "Vooral kinderen en adolescenten dreigen psychische stoornissen te ontwikkelen als gevolg van de stress doordat ze belangrijke projecten of evenementen hebben moeten uitstellen of annuleren en doordat ze niet hebben kunnen deelnemen aan sociale activiteiten en de normale routines tijdens de vrijetijdsbesteding en op school. Volwassenen zaten er vooral mee in dat ze niet wisten wanneer de pandemie zou eindigen, dat hun sociale leven overhoop werd gegooid en dat ze hun werk en gezinsleven hebben moeten herorganiseren." (referentie: International Journal of Environmental Research and Public Health, 27 april 2021, doi: 10.3390/ijerph18094668)