...

Meer dan 31 miljoen Amerikanen hebben type 2-diabetes, de frequentste vorm van diabetes. De prevalentie van obesitas, een van de belangrijkste risicofactoren voor type 2-diabetes, neemt wereldwijd toe. Een raming van de effecten van de stijgende prevalentie van obesitas in de bevolking op de incidentie van type 2-diabetes is dan ook belangrijk voor de volksgezondheid. Wetenschappers van de Northwestern University hebben de gegevens geanalyseerd van de Multi‐Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA), die bij vijf consultaties van 2000 tot 2017 werden verzameld in zes centra in de Verenigde Staten, en van vier gegroepeerde cycli (2001-2016) van de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). MESA is een longitudinale studie die wordt uitgevoerd bij Amerikanen van 45-84 jaar die op het ogenblik van de rekrutering geen hart- en vaataandoening vertoonden. NHANES is een transversale studie van de Amerikaanse bevolking, die om de twee jaar plaatsvindt op basis van vragenlijsten en gegevens van het onderzoek. NHANES gaat over de levenswijze en de eetgewoontes.De vorsers hebben de gegevens beperkt tot de blanken, zwarten en Mexicaanse Amerikanen van 45-79 jaar die in het begin van de studie geen type 1- of type 2-diabetes hadden. Ze hebben dan de prevalentie van obesitas en het risico op type 2-diabetes als gevolg van obesitas berekend.Analyse van die grote hoeveelheid gegevens leert dat de prevalentie van obesitas in de NHANES-enquêtes gestegen is van 34% in 2011 naar 41% in 2016 en systematisch hoger is bij volwassenen met type 2-diabetes.11,6% van de 4200 deelnemers van de MESA-studie heeft tijdens een mediane follow-up van 9,2 jaar type 2-diabetes ontwikkeld. Het risico op ontwikkeling van type 2-diabetes was 2,7-maal hoger bij zwaarlijvige dan bij niet-zwaarlijvige mensen (20% vs. 7,3%).Op grond van de gegevens van de deelnemers aan de MESA-studie en de NHANES-enquêtes ramen de vorsers dat 30-53% van de nieuwe gevallen van diabetes toe te schrijven is aan obesitas. De zwaarlijvige mensen hadden vaker een jaarlijks gezinsinkomen van minder dan 50 000 USD en behoorden vaker tot een etnische minderheid. De prevalentie van obesitas was lager bij blanke niet-latinavrouwen, maar in die groep was de correlatie tussen obesitas en diabetes het sterkst.Gezien die resultaten stellen de auteurs dat obesitas de laatste twintig jaar een belangrijke oorzaak van type 2-diabetes is geweest en dat de rol van obesitas verschilt naargelang van het ras/etnische origine en het geslacht. Interventies gericht op de volksgezondheid zijn dan ook noodzakelijk om de prevalentie van obesitas te verlagen."De epidemie van obesitas botst bovendien met de Covid-19-pandemie. Verontrustend is dat zwaarlijvige mensen een hoger risico op een ernstige Covid-19 lopen", verklaarde prof. Sadiya S. Khan. "Extra inspanningen zijn dan ook vereist om meer volwassenen te helpen een gezondere levenswijze aan te nemen teneinde zo hopelijk de prevalentie van obesitas te verlagen."(referentie : Journal of the American Heart Association, 10 februari 2021, doi : 10.1161/JAHA.120.018799)