...

Wetenschappers wisten al dat lichaamsbeweging positieve invloed heeft op het volume van de hersenen en de cognitieve functies bij ouderen. Dit is echter de eerste studie die aantoont dat huishoudelijke taken waarschijnlijk ook zo'n effect hebben. Sommige mensen hebben er een broertje aan dood, maar huishoudelijke taken zijn niet alleen nodig om het huis in orde te houden, maar zouden ook heilzaam zijn voor de gezondheid van de hersenen van ouderen en het risico op cognitieve aftakeling en dementie verkleinen. De vorsers zijn tot die conclusie gekomen na analyse van het verband tussen huishoudelijke taken, het hersenvolume en de cognitieve functies bij 66 bejaarden van gemiddeld 71 jaar zonder cognitieve uitvalsverschijnselen. Alle proefpersonen werden driemaal onderzocht in het ziekenhuis van Baycrest (Toronto) met evaluatie van hun gezondheid, structurele beeldvorming van de hersenen en evaluatie van vier cognitieve domeinen (geheugen, werkgeheugen/aandacht, verwerkingssnelheid en uitvoerende functies).Aan de proefpersonen warden vragen gesteld over de tijd die ze besteedden aan huishoudelijke taken zoals opruimen, stof afnamen, het eten bereiden, inkopen doen, grotere huishoudelijke werken, tuinieren, herstellingen aan het huis en verzorging, en aan recreatieve lichamelijke activiteiten.Oudere mensen die meer tijd besteedden aan huishoudelijke taken, ongeacht hoeveel lichaamsbeweging ze daarbij namen, hadden een groter hersenvolume en vooral een groter volume grijze stof. Dat werd waargenomen in de hippocampus (die belangrijk is voor het geheugen en het aanleren) en de frontale kwab (die belangrijk is voor de cognitieve functies).De vorsers schuiven meerdere mogelijke verklaringen naar voren voor de heilzame effecten van lichamelijke activiteiten thuis op de hersenen. "Ten eerste, we weten dat de gezondheid van het hart nauw samenhangt met de gezondheid van de hersenen", schrijven ze. "Het zou kunnen dat huishoudelijke taken eenzelfde effect hebben op het hart en de bloedvaten als matig intense aerobe oefeningen. Ten tweede, de planning en het organiseren van de huishoudelijke taken zouden de vorming van nieuwe connecties tussen de neuronen over verloop van tijd kunnen stimuleren, ook bij het verouderen. Tot slot, ouderen die meer huishoudelijke taken verrichten, zijn minder lang inactief. Een sedentair gedrag correleert met gezondheidsproblemen en ook met een slechte gezondheid van de hersenen.""De bevindingen van die studie kunnen helpen bij het opstellen van aanbevelingen voor lichaamsbeweging bij oudere volwassenen en kunnen hen ook motiveren actiever te zijn. Huishoudelijke taken zijn immers een natuurlijk en vaak noodzakelijk aspect van het dagelijkse leven van veel mensen en lijken dus haalbaarder", concludeert dr. Nicole Anderson.(referentie: BMX Geriatrics, 5 februari 2021, 10.1186/s12877-021-02054-8)