...

Wereldwijd baby's na keizersnede van hun ouders gescheiden. Dat is echter niet ideaal voor een pasgeborene, verre van. De baby krijgt niet de troost van zijn moeder. Veel studies hebben nochtans de vele voordelen van huid-huidcontact tussen de moeder en de baby meteen na de geboorte aangetoond. En hoe zit dat met de vader?Vorsers van het Karolinska Institutet in Zweden hebben het effect van drie zorgmodellen op de waaktoestand en de fysiologische parameters onderzocht bij 95 zuigelingen (53% meisjes) die aterme (gemiddelde zwangerschapsleeftijd 38,9 weken) via een electieve keizersnede geboren waren in een openbaar ziekenhuis in Chili tussen 2009 en 2012.De pasgeborenen werden in drie groepen ingedeeld. De pasgeborenen van de eerste groep werden na de geboorte in een bed gelegd, de pasgeborenen van de tweede in de armen van de vader en de pasgeborenen van de derde groep kregen huid-huidcontact met de vader. De baby's werden om de 15 minuten geëvalueerd van 45 tot 120 minuten na de keizersnede. De fysiologische parameters werden gemeten en de waaktoestand werd beoordeeld met een schaal voor evaluatie van het gedrag van de pasgeborene.De hartfrequentie van de baby was hoger en stabieler in de derde groep dan in de twee andere groepen. De baby's van de derde groep waren aanvankelijk wakkerder, maar op het einde van de observatie was er geen verschil in waaktoestand meer. Er werd geen verschil in perifere zuurstofsaturatie gemeten tussen de groepen. Het huid-huidcontact had geen enkele negatieve invloed op de zuigelingen.Samengevat, huid-huidcontact tussen de baby en de vader blijkt heilzame effecten te hebben: stabielere fysiologische parameters en een betere waaktoestand. De auteurs denken dat die werkwijze zou moeten worden veralgemeend als het kind van de moeder wordt gescheiden. (referentie: Acta Paediatrica, 5 januari 2021, doi: 10.1111/apa.15685)