...

De multicentrische observatiestudie ONCOVID-19 onderzoekt sinds maart 2020 de kenmerken en de evolutie van de gezondheidstoestand van patiënten die een kankertherapie krijgen en klinische symptomen van een al dan niet met PCR bevestigde covid-19. De diagnose van covid-19 werd bevestigd door het aantonen van het SARS-CoV-2 bij RT-PCR (tweemaal herhaald als de eerste negatief was) en/of specifieke beelden bij CT-scan. "In volle coronacrisis moeten we dringend nagaan welke effecten het SARS-CoV-2 op kankerpatiënten heeft om ze te kunnen beschermen en de kankertherapie te kunnen voortzetten", legt Souad Assaad, internist en onco-hematoloog, uit.Tussen 1 maart en 21 mei 2020 hebben 18 Franse kankercentra en vijf ziekenhuizen 1.230 patiënten met een vaste of een hematologische kanker gerekruteerd, van wie er 1.162 (94,5%) beantwoordden aan de inclusiecriteria. 425 (36,6%) patiënten waren positief op het coronavirus (bij 155, 13,3%, werd de diagnose enkel gesteld met een CT-scan) en 737 (63,4%) waren negatief. De vorsers hebben de gegevens van die twee groepen geanalyseerd.116 (27,8%) van de 425 positief geteste patiënten en 118 (16,3%) van de 737 negatief geteste patiënten zijn overleden binnen 28 dagen na de eerste covid-19-test. Tijdens een mediane follow-up van 2,1 maanden zijn 310 patiënten (26,7%) gestorven: 143 (33,6%) in de groep met een positieve PCR en 167 (22,7%) in de groep met een negatieve PCR. Bijna 97% van de positief geteste patiënten werd in het ziekenhuis opgenomen wegens covid-19.Volgens de eerste resultaten zijn kankerpatiënten fragieler als ze met het SARS-CoV-2 worden geïnfecteerd, en is het overlijdensrisico hoger. "Ze moeten dus aandachtig worden gevolgd", stelt prof. Jean-Yves Blay.Risicofactoren die correleerden met een hogere sterfte bij kankerpatiënten die positief waren op het virus, waren het mannelijke geslacht, de leeftijd, metastasen, lymfopenie, voorgeschiedenis van ontstekings- of auto-immuunziekte waarvoor een immunosuppressieve behandeling vereist was, een diagnose van covid-19 en diabetes. British Journal of Cancer, 16 juni 2021, doi: 10.1038/s41416-021-01452-4