...

De mooie dagen komen er weer aan. Maar tijdens deze coronapandemie is dat misschien niet zo'n goed nieuws. Een hoge pollenconcentratie in de lucht veroorzaakt immers niet alleen problemen bij mensen die er allergisch voor zijn, maar zou ook het aantal sars-CoV-2-infecties kunnen verhogen.Om die hypothese te toetsen, heeft een internationaal team onder de leiding van vorsers uit München tussen 1 januari en 8 april 2020 op 130 plaatsen in 31 landen op de vijf continenten gegevens verzameld over de pollenconcentraties in de lucht, de weersomstandigheden, (vochtigheid, temperatuur), het aantal coronavirusinfecties, de bevolkingsdichtheid en de plaatselijke lockdownmaatregelen. Bij een transversale en longitudinale analyse van de gegevens hebben de vorsers vastgesteld dat pollen in suspensie in de lucht soms in synergie met de luchtvochtigheid en de temperatuur gemiddeld 44% van de variabiliteit van de incidentie van infectie verklaart. De incidentie steeg na de hoogste pollenconcentraties meestal tijdens de vorige vier dagen.Zonder lockdownmaatregelen zou de incidentie van infectie stijgen met 4% bij elke stijging van de hoeveelheid pollen met 100 korrels per mm³ lucht. De incidentie steeg met 20% na blootstelling aan een concentratie van 500 pollenkorrels per mm³ lucht, concentraties die werden gemeten in sommige Duitse steden. Maar op plaatsen waar lockdownmaatregelen werden toegepast, was de incidentie van sars-CoV-2-infectie gemiddeld de helft lager bij soortgelijke pollenconcentraties.De vorsers leggen uit dat, als een virus in het lichaam dringt, de geïnfecteerde cellen over het algemeen boodschappereiwitten versturen, meer bepaald antivirale interferonen, die het immuunsysteem ertoe aanzetten de antivirale verdedigingsreacties aan te zwengelen. Bovendien wordt een ontstekingsreactie in gang gezet om de indringer te bestrijden. Dat is ook zo bij een sars-CoV-2-infectie.Maar als er veel pollen in de lucht zit, worden de pollenkorrels tegelijk met de virale partikels ingeademd. Die ontwrichten de signalen zodat er minder interferonen gevormd worden. Ook heeft dat invloed op de in wezen heilzame ontstekingsreactie. Als er veel pollen in de lucht zit, kan dat het aantal ademhalingsziekten toenemen. Dat geldt ook voor Covid-19. Blootstelling aan pollen kan echter niet volledig gemeden worden. Daarom raadt Claudia Traidl-Hoffmann, coauteur van de studie, mensen die een hoog risico lopen, aan de voorspellingen wat de pollenconcentraties betreft de komende maanden goed in het oog te houden. En ze voegt er nog aan toe dat "het dragen van een masker dat fijnstof filtert als de pollenconcentraties in de lente hoog zijn, zowel het virus als het pollen verhindert om in de luchtwegen te dringen." (referentie: PNAS, 23 maart 2021, doi: 10.1073/pnas.2019034118)