...

Tot nog toe werden menopauzale vasomotorische symptomen zoals opvliegers en nachtelijk zweten beschouwd als risicofactoren en surrogaatmarkers van hart- en vaataandoeningen, maar of ze ook correleerden met klinische accidenten was nog niet duidelijk. "Nu weten we dat dat inderdaad zo is", zei dr. Dongshan Zhu.Vorsers van de Universiteit van Queensland zijn tot die conclusie gekomen na analyse van de gegevens van het InterLACE-consortium, dat 25 studies bij meer dan 500 000 over de hele wereld heeft uitgevoerd. De vorsers zijn voor hun studie uitgegaan van de individuele gegevens van 23 365 vrouwen die hadden deelgenomen aan zes prospectieve klinische studies uitgevoerd door het InterLACE-consortium. Ze hebben de frequentie (nooit, zelden, soms en vaak), de ernst (nooit, licht, matig of ernstig) en de timing (voor of na de leeftijd van de menopauze) van vasomotorische symptomen geanalyseerd en de correlatie tussen die symptomen en de incidentie van cardiovasculaire accidenten onderzocht. De wetenschappers hebben vastgesteld dat vrouwen met vasomotorische symptomen tijdens de menopauze een 70% hoger risico op hart- en vaataandoeningen zoals CVA, angina pectoris en myocardinfarct liepen, ongeacht hun leeftijd. "Vrouwen met vasomotorische symptomen voor de menopauze liepen een 40% hoger risico op cardiovasculaire accidenten", noteerde dr. Zhu.De specialist zei ook nog dat het risico op hart- en vaataandoeningen meer correleerde met de ernst van de opvliegers en het nachtelijke zweten dan met de frequentie en de duur ervan. "De frequentie van niet-fatale cardiovasculaire accidenten was tweemaal hoger bij vrouwen met ernstige vasomotorische symptomen dan bij vrouwen zonder dergelijke symptomen", verklaarde hij.Volgens prof. Gita Mishra, de hoofdauteur, "leert dat onderzoek dat die vrouwen een hoger risico lopen op cardiovasculaire problemen. Die vrouwen zouden beter moeten worden gevolgd in de klinische praktijk." (referentie: American Journal of Obstetrics and Gynecology, 23 juni 2020, doi: 10.1016/j.ajog.2020.06.039)