...

Dr. Saate Shakil et coll. van de Washington University in Seattle hebben een beschrijvende analyse uitgevoerd van 21 073 patiënten in het register van hart- en vaataandoeningen in samenhang met Covid-19 van de American Heart Association en die tussen januari en november 2020 in een ziekenhuis waren opgenomen in de Verenigde Staten wegens Covid-19. De vorsers hebben het risico op CVA en de overleving in het ziekenhuis geëvalueerd.281 patiënten (1,4%) in het geraadpleegde register heeft een CVA ontwikkeld bewezen met diagnostisch beeldvormingsonderzoek tijdens het ziekenhuisverblijf. Bij 148 patiënten (52,7%) ging het om een ischemisch CVA, bij 7 (2,5%) om een transient ischemic attack en bij 127 (45,2%) om een hemorragisch of niet nader gespecificeerd CVA.De patiënten die een ischemisch CVA hadden ontwikkeld, waren gemiddeld ouder dan de patiënten zonder CVA (respectievelijk 65,2 en 61,41 jaar) en waren vaker van het mannelijke geslacht (63,1% tegen 53,9%).Patiënten met een CVA vertoonden vaker type 2-diabetes dan patiënten zonder CVA (respectievelijk 44% en 30%) en de meeste patiënten die een ischemisch CVA hadden vertoond, hadden een hoge bloeddruk (respectievelijk 80% en 58%). De prevalentie van atriumfibrillatie was tweemaal hoger bij de patiënten met een CVA dan bij de patiënten zonder (18% vs. 9%). Bij de patiënten die een CVA hadden ontwikkeld, waren de gevolgen van de Covid-19 ernstiger: meer dan tweemaal langer ziekenhuisverblijf (respectievelijk 22 en 10 dagen) en hogere sterfte (37% vs. 16%.Het risico op CVA verschilde volgens het ras. 27% van de patiënten van het register was zwart, terwijl Afro-Amerikanen goed waren voor 31% van de gevallen van ischemisch CVA. Het risico op CVA bedroeg 0,91% bij Afro-Amerikanen, 0,75% bij blanken en 0,52% bij latino's."We weten dat de Covid-19-pandemie gekleurde gemeenschappen verhoudingsgewijs veel sterker getroffen heeft, maar volgens onze studie lopen Afro-Amerikanen ook een hoger risico op ischemisch CVA als ze een sars-CoV-2-infectie oplopen", zei dr. Saate Shakil."Een CVA kan verwoestende gevolgen hebben en de genezing van Covid-19 is vaak een moeilijke weg voor de patiënten die de infectie overleven. De twee samen kunnen veel ravage aanrichten." (referentie: American Stroke Association, News Release, 19 maart 2021)