...

Via het Global Clinical Platform heeft de WGO meer dan 15.000 gevallen van covid-19 geanalyseerd bij hiv-geïnfecteerde patiënten, hoofdzakelijk in Zuid-Afrika, een van de landen die het zwaarst getroffen zijn door hiv en covid-19. Dat heeft de volgende informatie opgeleverd:Op grond van die gegevens en hoewel het risico op een ernstige covid-19 maar weinig stijgt, heeft de WGO het congres van de IAS te baat genomen om hiv-geïnfecteerde patiënten opnieuw prioritair te vaccineren tegen covid-19, vooral in landen met een hoog aantal hiv-geïnfecteerde patiënten zoals Zuid-Afrika. De vertegenwoordigers van de WGO hebben andermaal gepleit voor meer billijkheid bij vaccinatie tegen covid-19 en een betere toegang tot de vaccinvoorraden. In landen met een laag of intermediair inkomen blijkt de vaccinatiegraad immers nauwelijks 3-4% te bedragen.Ref.: Bertagnolio S. et al. Abstract PEBLB20, IAS 2021.